Aktia växlar upp med big data

Analys Analyser av big data blir allt viktigare. Finska banken Aktia har tagit ett stort kliv framåt med hjälp av en tjänst från Snowflake.

Aktia växlar upp med big data

Telekom-branschen hjälper företag att samla in data. Med explosionen av data från iot-sensorer, click-streams från web och appar, sociala medier med mera har big data blivit tillgängligt för nästan alla företag. Men big data ställer stora krav på företagens förmåga att analysera datan – både med personal och investeringar i hårdvara.

Så var det för finska banken Aktia, en finsk motsvarighet till Swedbank, som har ungefär 300 000 kunder. För ett år sedan bestämde man sig för att ta en annan väg för att analysera datan. Ville Brofeldt, som jobbat flera år i banken, fick uppdraget att bygga upp en avdelning som skulle bistå de anställda med analysmodeller och analyser.

– Vi hade väldigt många olika sätt att analysera data på i banken. Vilket innebar att en avdelnings analys av viss data kunde skilja sig från en annan avdelnings analys av samma data, säger han. Vi behövde ha en större säkerhet i modellerna.

Ville Brofeldt skapade i november 2017 ett projekt dit man både anställde nya personer och tog in flera externa experter och man analyserade vilka tekniska möjligheter som fanns för att analysera den data som banken samlar in.

– Ganska snabbt kände vi att vi ville hitta en lösning som var skalbar, så att vi kunde anpassa vår förmåga att analysera efter till när vi behövde kraften. Eller inte behövde den, säger Ville Brofeldt.

Man valde därför att köpa in en lösning som man la i molnet hos Amazon web services, där man hade två centrala tjänster: Dels Apache Spark som de gör själva datatransformationen med och dels en från amerikanska Snowflake för att hantera databasen. Tjänsten är relativt ny och kallas för Data Warehouse som tjänst.

– Det var inte så stora investeringar för att komma igång och det var enkelt att ställa in grundinställningar och konfigurationer. Vi har ställt in en massa automatiseringar så att databasen går igång med automatik när den behövs och sen somnar den in när den inte behövs, säger Ville Brofeldt.

Vad finns det för mer fördelar med lösningen?

– Tidigare hade vi en del underhåll av hårdvaran. Men här har det verkligen varit zero-maintenance. Dessutom är SQL-syntaxen, det vill säga språket, väldigt bra. Det är kanske den bästa dialekten som jag stött på.

Nackdelarna?

– En nackdel är att Snowflake är ganska nya och att alla integrationer inte är på plats än. Men det är också en sak som jag gillar – vi kan vara med och bygga egna lösningar för att få det att fungera med de system som vi gillar.

Varför vill ni i banken satsa på analyser?

– Big data ger stora möjligheter att skapa bättre kunskap om våra kunder och därmed kunna förstå på ett bättre sätt vad de behöver av oss. Vi vill ha tjänster som är relevanta, säger Ville Brofeldt.

Snowflake vill etablera sig på den nordiska marknaden och har flera anställda i Stockholm. Philip Stenholm, försäljningschef i Norden, berättar att de inte tycker att de har någon direkt konkurrent till sin tjänst, men att de kan ersätta mer traditionella lösningar som Teradata, IBM Netezza, HP Vertica och Oracle Exadata.

– Amazon, Microsoft och Google har också egna cloud-erbjudanden. Men Snowflake är en ny generations databas som egentligen inte konkurrerar mot de gamla på lika villkor, det blir som att jämföra äpplen med äppelpaj – för Snowflake är och kan göra så mycket mer. I framtiden kommer alla databaser vara byggda som Snowflake – först då kan man säga att vi har konkurrenter, säger han.

Fakta

Här är Snowflakes lösning

Lösningen som grundarna kom fram till var att utveckla en ny arkitektur i molnet. Tack vare detta kunde man skapa lagring som klarade av all typ av data, oberoende av storlek och typ. Men det var bara grunden. Man har även separerat lagringen och beräkningsdelen – vilket gör att man i systemet kan köra obegränsat antal simultana workloads mot samma dataset. Därtill kan man analysera strukturerad och semistrukturerad data med standard SQL.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.