Aktieägarna gör tummen upp för Bredband2:s köp av A3

Branschen De forna konkurrenterna blir nu en. Detta efter att det står klart att aktieägarna i A3 accepterat Bredband2:s erbjudande.

Aktieägarna gör tummen upp för Bredband2:s köp av A3

De båda bredbandsaktörerna A3 och Bredband2 har länge konkurrerat med varandra. Detta genom att bland annat försöka attrahera kunder i de öppna stadsnäten. Tidigare i höstas framkom det dock att ett uppköp var nära förestående. I ett pressemeddelande avslöjade sedan Bredband2 att de lagt bud på den börsnoterande konkurrenten.

För varje aktie i A3 erbjöds åtta nya aktier i Bredband2 samt sex kronor kontant. Paketet som helhet motsvarar ett värde på nära 19 kronor per A-aktie i A3 och totalt hamnade budvärdet på runt 621 miljoner kronor.
Nu meddelar Bredband2 att under acceptfristens sista dag har man erhållit accepter för väsentlig mer än 90 procent av samtliga aktier A3. Det hela kan komma att justeras och det slutgiltigaga utfallet väntas offentliggöras nästa vecka.

Tillsammans har bolagen 450 000 fiberkunder och en gemensamomsättning på cirka 1,5 miljarder kronor.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!