Äldre kör mejl – yngre kör messaging

Collaboration Äldre mobilanvändare vill i högre grad använda mejl, yngre vill använda messagingtjänster.

Det enligt siffror från analysfirman App Annie. Siffrorna är inriktade på konsumentanvändare, men ger ändå intressanta fingervisningar om hur olika åldersgrupper vill kommunicera, påpekar sajten Fierce Mobile som citerar siffrorna. I åldersgruppen 13–24 år används messagingtjänster cirka 8 procent av den totala tiden med mobilen, medan bara cirka 1 procent av tiden används för mejlappar. Bland de över 45 är det mejlen som dominerar med ungefär 3 procent av användarens tid, skillnaden är däremot mindre i den här ålderskategorin, jämfört med den yngsta gruppen.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.