Äldre vill använda internet mer

Äldre vill använda Internettjänster mer, enligt en ny svensk studie från Accenture. Äldre svenska medborgare vill kunna utnyttja internet för service från myndigheter men saknar information och kunskap om hur tjänsterna används.

– Äldre medborgare är en målgrupp som den offentliga sektorn inte satsar tillräckligt på. Man nöjer sig ofta med att konstatera att äldre inte är lika frekventa användare av internet som yngre och likställer det med ett ointresse. Men den här undersökningen visar att intresset finns men att medlen och kunskap om hur tekniken ska användas saknas, säger Annika Thunberg, ansvarig för offentlig sektor på Accenture.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.