Allt fler överger Telia

I juni 2005 hade 771 000 konsumenter valt ett annat bolag för sitt fasta telefon abonnemang än Teliasonera. Det visar Post- och telestyrelsens, PTS, rapport Svensk telemarknad för första halvåret 2005.

645 000 av dessa hade valt att flytta sitt traditionella fasta telefonabonnemang till ett annat telebolag än Teliasonera. PTS beslutade i februari 2005 att Teliasonera måste sälja vidare telefonabonnemang till andra telebolag, som i sin tur erbjuder konsumenterna detta.

Dessutom fanns det vid halvårsskiftet 2005 126 000 telefonabonnemang med alternativ teknik, så kallad ip-baserad telefoni. Ip-baserad telefoni är till exempel telefoni som går via bredbands- och kabel-tv-nät. Vid halvårsskiftet 2004 var antalet sådana abonnemang 56 000 stycken, vilket innebär en ökning med 123 procent på ett år. Antalet operatörer som erbjuder denna typ av telefon abonnemang har också ökat från 15 stycken till 30 stycken under denna period. 

Totalt fanns det 5 683 000 telefonabonnemang i Sverige i juni 2005.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.