Alltele på väg köpa Vattenfall infocom

Operatören Alltele förhandlar med Vattenfall om att köpa verksamheten för telefoni och bredband. Det handlar om runt 50 000 kunder, vilket skulle fördubbla Allteles befintliga kundstock och nära nog fördubbla omsättningen.

Enligt Allteles vd Ola Norberg är förhandlingarna i slutskedet. Det kommer ändå att dröja innan affären kan slutföras om de båda parterna kommer överens.

Alltele vill nämligen genomföra en företrädesemission för att finansiera köpet. Teckningsperioden för den kommer att löpa till den 12 juni och ska inbringa 23 miljoner kronor. Emissionen är redan garanterad till 21 miljoner kronor.

– Vi bedömer nu att Alltele är moget att gå till aktieägarna för att söka tillväxtkapital i den föreliggande affären med Vattenfall, säger Ola Norberg.

Tidigare förvärv har finansierats ur egen kassa eller genom lån, vilket har resulterat i räntebärande skulder på 43 miljoner kronor. Nu vill man begränsa skuldsättningen.

Wolrath i styrelsen

Alltele omsätter idag runt 110 miljoner kronor. Med Vattenfalls kundbas skulle operatören nå runt 220 miljoner kronor. Samtidigt skulle tillväxtmålet om 100 000 kunder år 2010 uppnås.

– Det skulle ge ett starkt förbättrat resursutnyttjande i hela organisationen, förklarar Ola Norberg.

Vattenfall-affären och emissionen ska nu upp för behandling på bolagsstämman den 14 maj. Då får bolaget även två nya styrelseledamöter. Björn Wolrath och Camilla Koebe ersätter Kajsa Hedberg och Ivar Strömberg.

Styrelsen föreslår också att Alltele ska få säte i Skellefteå, eftersom bolaget har omfattande verksamhet och viktiga partners i Västerbotten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.