Alltele plus T3

Bransch Under förra årets sista dagar gjorde Alltele klart med förvärvet av T3. Koncernen passar även på att göra förändringar på ledningsnivå och siktar strategiskt mot företagsmarknaden.

Alltele plus T3

I förvärvet ingår samtliga aktier i Telekom3 AB med det rörelsedrivande dotterbolaget T3 (Telekom3) med en köpeskilling på 163 miljoner svenska kronor. I och med affären har T3:s vd Johan Hellström blivit utsedd till ny vd för Alltele och dess rörelsedrivande koncernbolag.

Vad betyder förvärvet i praktiken?

– Att bolagen mergar till ett enda bolag. Varumärkesfrågan är ännu inte bestämd men kommer att adresseras omgående, säger Johan Hellström.

Vilka fördelar ger sammanslagningen?

– En mängd synergier på bland annat kundtjänst och nätdrift skapar operationell effektivitet och sänkta kostnader.

Detta i kombination med ett erbjudande som inte helt överlappar gör bland annat att  T3:s kunder får tillgång till mobiltelefoni samtidigt som Allteles kunder får tillgång till molnservrar och hostingtjänster.

– På det stora hela ett bättre erbjudande, säger Johan Hellström.

Vilka målsättningar har ni under 2017?

– Att sätta den nya organisationen snabbt och att skapa ökad tillväxt. Vi påbörjar nu också en översyn av vårt totala erbjudande och rådande strategier. Företagsmarknaden kommer att vara än viktigare framgent och då vi nu ser att it-marknaden och telekommarknaden konvergerar så är min ambition att Alltele skall bli en viktig spelare på den marknaden och att bolaget också skall uppfattas som ett it-bolag, förklarar Johan Hellström.

Från och med den 1 mars 2017 blir det ännu en förändring då Annika Westberg, ekonomichef på T3, tillträder tjänsten som cfo på Alltele. Annika Westberg, som tidigare bland annat jobbat som senior ekonom på Thorengruppen, ersätter därmed nuvarande cfo Anders Lundström.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.