Alltele sålde mer men tjänade mindre

Bokslut Omsättningen för Alltele steg mer än 100 miljoner kronor under 2014, trots det minskade vinsten och nu fortsätter omstöpningen av bolaget och privatverksmheten flyttar till Sverige.

Det nya Alltele, som skapades 2013 genom sammanslagningen med Universal Telecom, har utvecklats väl under 2014 skriver vd Mark Hauschildt i sin kommentar till bokslutet. Omsättningen ökade också kraftigt men lönsamheten hängde inte med i samma tempo. Istället sjönk EBITDA resultatet med sex miljoner till 112,3 miljoner kronor.

För att förbättra resultatet framöver ska konsolideringen av bolagets olika verksamheter fortsätta och från den första januari har privatkundsverksamheten flyttats till Sverige. Förutom att verksamhetens juridiska hemort förändras läggs kontoret i Luxenburg ner och kundtjänsten flyttas från Madeira till Sverige. Åtgärderna ska ge sänkta kostnader med 30 miljoner årligen.

Koncentrerat företagserbjudande

Företagsverksamheten har varit Allteles sorgebarn och operatören har bestämt sig för att koncentrera sitt erbjudande till tre områden där lönsamheten och tillväxten bedöms som god; mobila tjänster, bredband och mobila växeltjänster.

– Alltele är väl positionerat på en marknad under förändring och vi kommer att öka antalet kunder genom en effektiv organisk tillväxt samt förvärv om rätt tillgång dyker upp, säger Mark Hauschildt.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.