AMS: ”It-sektorn vill anställa 9 000”

AMS rapport ”Var finns jobben 2007” bekräftar bilden av en rekryteringskris för it-sektorn. I år skulle det kunna anställas 9 000 personer, om arbetsgivarna hittade rätt kompetens. Situationen väntas bli ännu värre framöver.

Antalet sysselsatta beräknas öka med drygt 90 000 personer under 2007, enligt AMS. De nya jobben kommer i de flesta yrkesområden, men alltfler arbetsgivare får svårt att hitta utbildad personal. Det gäller i hög grad för it-företagen.

– Det är oroande att många arbetsgivare inte hittar den personal de behöver. Då finns en risk för att företagen inte kan växa som planerat, säger AMS generaldirektör Bo Bylund.

Sysselsättningen inom datayrken kan öka med 9 000 personer under året om arbetsgivarna hittar utbildad personal. Det är en något högre siffra än vad analysföretaget IDC tidigare har pekat på (artikel i Telekom idag nr 1/2007).

Problemen förvärras

Det är brist på framför allt utbildad och erfaren arbetskraft, exempelvis systemdesigner och programmerare, men under året minskar också tillgången på enbart utbildad arbetskraft. Det gör att rekryteringsproblemen i it-sektorn kommer att förstärks under 2007. Intresset för datautbildningar på högskolenivå har minskat markant.

AMS pekar på att det finns potentiell arbetskraft i form av datautbildade som valde ett annat yrke under de svåra åren efter millennieskiftet. Dessa kan dock behöva en kortare uppfräschning av sina kunskaper genom till exempel en arbetsmarknadsutbildning för att kunna påbörja ett arbete inom datayrkena.

Även arbetsmarknaden för yrken på gymnasienivå inom it har förstärkts, men där väntar man sig inte någon brist.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.