-->

Analysen: It-sektorn drabbas hårdast av corona

Rapport Allt kommer påverkas, men värst blir det för it-branschen. Den slutsatsen drar analysföretaget Globaldata när de tittar på inverkan Coronaviruset har för världens ekonomi.

Analysen: It-sektorn drabbas hårdast av corona

Hela världen sitter fast i coronavirusets grepp. Och då handlar det om att hela världsekonomin i sin sammanflätade struktur påverkas. Ingenstans finns det företag som är helt orörda – och dessvärre kommer pandemin att slå undan fötterna för miljontals bolag.

Analysföretaget Globaldata har i en sammanställning tittat på hur COVID-19 kommer påverka 17 branscher inom teknik-, media och telekom. De skriver att viruset kan ses som ett effektivt stresstest på hur robust företagen är och i rapporten framgår det hur de tror sektorer påverkas.

Minst påverkade förutspås företag som sysslar med säkerhetsmjukvara och spelutveckling bli. I det först fallet handlar det om någon procents negativ effekt under 2020. När det kommer till det senare handlar det om ett tapp på runt tio procent.

Men sen går det snabbt utför och tittar man i andra änden av tabellen hamnar teleinfrastruktur, tillverkningsindustri av komponenter, reklam, konsumentelektronik samt it-tjänster. Samtliga här har ett branschtapp på minst 50 procent varav it-tjänster räknas tappa 60 procent.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.