Analysen: Operatörerna måste förändras i grunden

Bransch Telekomindustrin är de som påverkas absolut mest av digitaliseringen och de förändringar i konsumentbeteenden som den innebär. Det slår PWC fast i en ny rapport.

Analysen: Operatörerna måste förändras i grunden

Det är i rapporten ”A pragmatic approach for Telcos to utilise agile as a transformation accelerator” som PWC tittat på hur telekomoperatörerna står rustade för framtiden, och hur de ska hantera den snabba transformation som digitaliseringen innebär för branschen.

I rapporten så handlar det mycket om att konkurrensen har hårdnat enormt. Inte bara från befintliga, utan även från nya aktörer och därtill så har kundbeteendena förändrats och nya marknader öppnats upp.
Lägg till att marginalerna generellt sett minskat och att många kör med föråldrade affärsmodeller – och det ser inte superljust ut för dagens globala operatörer.

PWC skriver att även om många operatörer har insett vikten av att försöka arbeta innovativt – är det alltför många som begår samma misstag. Nämligen att de sjösätter omfattande, komplexa och svårnavigerabara projekt som slukar tid och pengar.
– En stor utmaning som dagens operatörer står inför är diskrepansen mellan vad kunderna vill ha och vad operatörerna kan erbjuda, kommenterar Ulrika Andersson, branschansvarig partner på PwC Consulting i Sverige.

Bättre på att lyssna

Enligt Ulrika så måste operatörerna börja lyssna på marknaden bättre. Dels för att förstå behoven, men även för att snabbt kunna svara på dessa och få ut sina tjänster.
– Stora aktörer har en hel del att lära av de många start ups och scale ups inom telekom. Deras avgörande styrka är förmågan att ständigt anpassa sig till kundernas behov. Årsplaner och långsiktiga affärsmål kan man mer eller mindre lägga åt sidan.
– Marknaden förändras veckovis, nya digitala tjänster lanseras dagligen och kunderna är kroniskt otrogna. Varför ska kunder vänta ett och ett halvt år på din nya tjänst när den redan erbjuds av en konkurrerande aktör?

Så vad ska operatörerna göra? Ulrika Andersson rekommenderar satsningar på skalbara lösningar där fokuset är att minimera time-to-market. Enligt henne är riktade och snabba projekt mer effektiva, mindre komplexa – och mindre investeringstunga. En viktig nyckel är här enligt henne att se till att ledningen är engagerad i detta – istället för att sitta fast i arv och arbetssätt från förr.
– Utvecklingen inom telekombranschen går med raketfart och åt olika håll. För att bli en branschledare måste man agera snabbt, våga prova nya idéer, nya affärsmodeller och sist men inte minst: verkställa vinnande idéer omgående. En förutsättning för detta är att företagets organisation måste vara designad för att kunna arbeta flexibelt. Tid är pengar, brukar det heta. För telekom gäller snarare tid är existens, säger Ulrika Andersson.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.