Analysföretag spår låg tillväxt

Intäkterna på den nordiska marknaden för mobiltelefoni växte med fyra procent förra året. De kommande tre åren kommer det däremot att bli ingen eller liten tillväxt enligt en rapport från analysföretaget Berg Insight.

Totalt uppgick intäkterna på den nordiska mobilmarknaden till 91 miljarder kronor 2004.

Enligt Berg Insight kommer intäkterna från röstsamtal att bli allt mer pressade av lågprisleverantörer som utmanar de etablerade aktörerna med enkla prismodeller. Sverige har idag bland de högsta priserna på mobilsamtal i Norden, men analysföretaget väntar sig att prisskillnaderna mellan de nordiska länderna gradvis kommer att försvinna.

Trenden med byte från fasta nät till mobilnät är redan synlig, särskilt i Finland där 39 procent av hushållen enbart använder mobiltelefoni för röstsamtal. Likväl tror analysföretaget att de nordiska mobiloperatörerna till en allt högre grad måste satsa på datatjänster för att generera mer tillväxt i framtiden.

Men Berg Insight ser också goda framtidsutsikter för mobilmarknaden. De nordiska länderna väntas även fortsättningsvis vara framstående inom användandet av nya mobiltjänster. Dessutom växer den nordiska m2m-marknaden kraftigt och där enbart elnätbolagen kommer att använda minst en miljon nya mobiluppkopplingar för avläsning av elmätare 2010.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.