Anders Olsson: ”Viktigt att vi kommer vidare”

Trend 2021 Hållbarhet, 5g och fokus på cybersäkerhet. När Anders Olsson på Telia framtidsspanar är det här tre saker han tror kommer prägla den närmsta tiden framöver.

Anders Olsson: ”Viktigt att vi kommer vidare”

För fyra år sedan bytte Tele2-veteranen Anders Olsson skepp och mönstrade på hos Telia. Sedan 2018 är han vd för operatörens svenska bolag och för Telekom idag gör han en trenspaning om vad som komma skall.

Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– Precis som alla andra hoppas vi att den hemska tiden med Covid-19 snart är över. Men är det något den perioden har visat så är det hur viktiga våra nät och digitala förmåga är för människor, vården, ekonomin och hela samhället. Därför är det otroligt viktigt att PTS kommer vidare med den nu pausade 5G-auktionen så snart som möjligt så att vi kan fortsätta med utbyggnaden och inte halkar efter vår omvärld ytterligare.

Vilka händelser har betytt mest för utvecklingen 2020?

– Pandemin var ju ett scenario som ingen av oss kunde förutse och som tyvärr kommer få efterverkningar lång tid framöver. Från den ena dagen till den andra fick många ställa om till en helt digital tillvaro – där vi både har arbetat och umgåtts med vänner och familj. Det har visat på vår anpassnings- och innovationsförmåga – många nya kreativa lösningar har snabbt kommit på plats. Det har också visat på vår sårbarhet och vikten av robusta och moderna nät. Trots den markanta kapacitetsökningen har våra nät stått pall. Men fortfarande finns det människor i Sverige som står utan modern digital uppkoppling, vilket skulle kunna lösas med 5G och ny utbyggd teknik.

Vad överraskade dig 2020?

– Den oerhörda energin och viljan att hjälpa Sverige fortsätta fungera under pandemin, nya idéer som snabbt togs i bruk. Jag är också mycket stolt över alla våra medarbetare som trots den här tuffa tiden har känt ett sådant ansvar att leverera på topp till våra kunder, med nya förslag och lösningar. Vårt samarbete med Folkhälsomyndigheten med anonymiserad och aggregerad rörelsedata har hjälpt till att snabbt få en uppfattning om hur människor rör sig, för att minska smittspridningen. Vår nya telefonkiosk 2.0  till äldreboende, så att boende enkelt kunde ringa videosamtal till familj o vänner när de inte kunde träffas fysiskt.  Vi ökade också snabbt kapaciteten i nätet till flera akutsjukhus och vårdcentraler och bistod i att snabbt få igång möjlighet till videomöten.

Vilken utveckling får vi se under 2021?

– 5G kommer precis som 4G att förändra livet genom nya beteenden och tjänster. 2021 har vi förhoppningsvis full fart på utrullningen av vårt 5G-nät och nya spännande tjänster att erbjuda våra kunder.

– Parallellt fortsätter vi utforska nya områden där 5G och annan digital teknik kan göra skillnad tillsammans med kunder, partners och universitet. Vi har flera spännande projekt på gång kopplat till just 5G inom till exempel transportsektorn, industrin, vården och spelindustrin.

– Den snabba digitala utvecklingen i samhället innebär också att det blir allt viktigare med dataintegritet och cybersäkerhet. Så det kommer vi att få se ett ökat fokus på.

Till sist. Vilken trend påverkar telekom mest de kommande fem åren?

– Viktigast av allt är alltid våra kunder, så oavsett teknik så är alltid vårt fokus kundupplevelsen. Det handlar om att förenkla allt från den första kontakten till själva upplevelsen. Det innebär också att vi måste vara mer tillgängliga för att kunna erbjuda relevanta erbjudanden och lösningar till våra kunder.

– Vi ser också att hållbarhet blir allt viktigare för våra kunder. Det gäller dels hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor på Telia, både inom jämställdhet och mångfaldhet i vår personal till att våra nät av drivs av 100 procent förnybar el och att vi kan återvinna våra kunders gamla mobiler. Men det handlar även om hur vi kan hjälpa våra företagskunder att använda tekniska lösningar för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Ta till exempel det projekt vi genomförde tidigare i år då vi testade 5G för att koppla upp elektriska, självkörande bussar för att optimera kollektivtrafiken och minska utsläpp, eller hur IoT kan användas för smarta fastigheter och för att effektivisera energiförbrukningen.

– Men i slutänden är det nätet det som även fortsättningsvis kommer vara helt avgörande. Det är själva grundbulten i kundupplevelsen och det som möjliggör alla de nya fantastiska tjänsterna. Även näten blir alltmer intelligenta och utrustas med nya tekniker. Till exempel kommer vi att kunna sköta underhåll och uppgraderingar av näten på distans, utan att vi behöver skicka ut tekniker i fält. Med 5G får vi också ett mobilnät som i högre utsträckning bygger på mjukvara och som innehåller helt nya funktioner som network slicing och edge computing som gör det möjligt att skräddarsy uppkoppling för olika typer av applikationer. Det kan handla om allt från maskiner i en fabrik och utrustning på ett sjukhus till olika typer av fordon som bussar, lastbilar eller drönare.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.