”Anmärkningsvärt att PTS inte tar det på större allvar”

5G Ogenomtänkt och med överhängande risk för monopolisering.
Operatören Tre är har överklagat PTS förfarande för auktionen av det 5g-viktiga 700 MHz-bandet. De vill få till en ändring som säkrar konkurrensen.
– Jag tycker det är anmärkningsvärt att de inte tagit det här på större allvar, säger Johan Johansson, vd för operatören.

”Anmärkningsvärt att PTS inte tar det på större allvar”

Under hösten ska Post- och telestyrelsens auktion för lågbandet på 700 MHz äga rum. Men det beslutade förfarandet om hur auktionen ska gå till och hur frekvenser fördelas har kritiserats hårt. Ett av skälen är att det spektrumtak som PTS satt endast garanterar två tillståndshavare – samt möjliggör att en aktör kan köpa upp allt FDD-spektrum.

En av de som anser att myndigheten måste tänka om är Tre som nu överklagat auktionsförfarandet till förvaltningsrätten i Stockholm.

– Det här har varit en fråga som levt länge. Nu när villkoren befästs av PTS så kan vi konstatera att man går ifrån sin tidigare praxis om att sätta ett relevant spektrumtak för att främja konkurrens som säkerställer minst tre tillståndshavare, säger Johan Johansson.

Ska leda till marknadsmässig upphandling

Det som operatören vänder sig mot är att PTS inte har valt att sätta begränsningar för hur mycket spektrum en aktör får köpa. Något som skiljer hur auktionen sker jämfört med hur man agerat i andra EU-länder. Enligt myndigheten ska det leda till att det hela blir marknadsmässigt, men det är något som Tre inte håller med om. Och Johan anser att förfarandet bara kommer att gynna den ekonomiskt starkaste.

– Vi har i dag en bra konkurrens med fyra större spelare, men i och med att 700 MHz-bandet är en begränsad naturresurs riskeras konkurrensen att sättas ur spel om det är så att en aktör kan köpa i stort sett allt. Det är vi och två till som vänder sig mot det här – det är egentligen bara en som tycker att det är bra, säger han.

Tre, Tele2 och Telenor är oroliga

Johan Johansson har i flera debattartiklar försökt lyfta problemet och även Tele2 samt Telenor har utryckt oro för hur auktionen är tänkt att utföras. Risken för monopolisering av 700 MHz-bandet är för stor – och det är ett strategiskt viktigt spektrum.

– Karaktäristiken på lågband är överlag hög yttäckning. Det här spektrumbandet innebär att man kan bygga bra täckning samt få hög penetration så att det blir bra täckning inomhus. Det här är även ett spektrumblock som utpekats som ett pionjärband för 5g vilket innebär att det är väldigt viktigt i en framtida utbyggnad av 5g-tjänster. Sitter en operatör på allt – är det självklart att det blir en snedvridning av konkurrensen.

Försämrad konkurrens – innebär sämre vilkor för konsumenter

Om det blir så att en operatör köper upp hela 700 MHz-bandet så innebär det att övriga hamnar rejält på efterkälken i det stundande paradigmskiftet mot 5g. Och det är något som konsumenter lär bli varse om i sådant fall enligt Johan.

– Eftersom man inte gjort en ordentlig konkurrensanalys har PTS inte tillräckligt underlag för att se hur det här påverka branschen och konkurrensen. När konkurrens inte finns påverkar det slutkundspriset, men det håller även tillbaka innovationstakten.

Tres överklagan ska nu behandlas och i dagsläget vill operatören inte spekulera i hur de ska agera om man inte får gehör för sina åsikter.

– I första hand yrkar vi på att förvaltningsrätten kan besluta om ett spektrumtak för att säkra konkurrensen i 700-bandet. I andra hand yrkar vi på att de ska upphäva beslutet. Det här är en så oerhört viktig fråga för oss och nu får den här processen ha sin gång, säger Johan Johansson.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.