Antalet videosamtal ökar snabbt med samarbete

UC I Gävleborg hjälps landstinget och kommunerna åt för att skapa förutsättningar för fler videomöten. Det unika konceptet samlas kring en ny Skype-lösning från Polycom.

Antalet videosamtal ökar snabbt med samarbete
Fredrik Lundell

På de första veckorna i januari kopplades 1128 videosamtal upp från Region Gävleborgs videorum. Robert Wallner, systemförvaltare på landstingets it-avdelning och ansvarig för videomötes-tekniken, berättar att landstingets personal har hunnit bli vana användare av videosamtal för att samordna mellan olika enheter, ha ronder och konsultera experter på andra sjukhus i till exempel Uppsala, Stockholm och Västerås.

Robert Wallner.

– Vi köpte in ett system från Cisco till oss och det blev snabbt populärt. Ska man vara ärlig så har vi kanske en större vinst än kommunerna på videosamtal att göra eftersom det kan vara 30 mil mellan ytterligheterna i vårt område medan det för en kommun kanske bara handlar om 6 mil, säger Robert Wallner.

Han kommer därmed direkt in på projektet Resfria möten som är ett samarbete mellan Region Gävleborg och de tio kommunerna i länet, och som varit på gång från och med 2010-skiftet.

En uträkning som gjordes 2012 visade att ungefär 10 miljoner sparades in för landstinget året före genom att ersätta fysiska möten med videomöten i både rums- och personalkostnad. ”Mer än 5 000 resfria möten per år tjänar också in mer än 89,4 ton CO2 per år”, skriver projektledaren Robert Stewing 2012 i en presentation om miljövinsterna.

Ytterligare ett stort antal miljoner kronor skulle kunna sparas in om även kommunerna i länet började använda resfria möten, konstateras.

– Vi har till exempel utskrivningssamtal från slutenvården där kommunerna också kan vara med och då är det väldigt stora vinster, inte minst för patienterna som kan slippa att åka färdtjänst i 20 mil fram och tillbaka för ett enda möte. Så ju fler som är med ju bättre, säger Robert Wallner.

Landstinget körde på med sitt Cisco-system och för varje år som gick ökade antalet samtal – och fler enheter installerades. Förra året fick projektet upp farten rejält. Ett nytt system från Polycom, med en brygga till landstingets Cisco-lösning, upphandlades och installerades fullt ut i Ockelbo, Gävle och Sandviken – samt till viss del i Hudiksvall. De övriga sex kommunerna är med i projektet och kommer att ansluta sig så fort som möjligt.

– De har lite olika tekniska förutsättningar för att kunna ansluta sig. Vissa kommuner behöver uppgradera tekniken, medan det för andra är enklare att komma igång. Viljan är god överallt, säger Roger Svensson som är affärsområdeschef på konsultfirman STV, som skött den tekniska installationen.

Systemet från Polycom heter Realconnect och bygger på Skype for business – och inkluderar både hård- och mjukvara.

– Systemet valdes därför att de låg längst tekniskt fram på många sätt, bland annat vad gäller vad gäller brygga till landstingets befintliga video-system, säger Roger Svensson.

Han tycker att det enda som varit lite komplicerat i installationen är att Microsofts video-standard inte är en branschstandard utan att bryggor behöver användas mellan systemet.

I de 1128 videosamtalen som kopplades upp i början av januari räknas inte de nya Skype-samtalen in och de är också många. Fördelen med dem är att externa parter kan bjudas in, med begränsningen att det måste ske via ett skypemöte.

Robert Wallner demonstrerar systemet för Telekom idag i ett videomöte, som han bjuder in till. Han står i landstingets största videomöteslokal i Gävle och jag befinner mig i mitt hem i Täby. Vi pratar med varandra och Robert visar hur systemet fungerar genom att sätta sig på olika ställen i lokalen och börja prata.

– Kolla här nu kommer jag strax dyka upp inzoomad, säger han och tre sekunder senare syns han i storbild på min skärm.

Första prioritet i projektet är att få igång alla kommuner med videomöten, sedan kan de börja fundera över vilken typ av fysiska möten som kan ersättas.

– Jag tror mycket på utskrivningsmötena där det är mycket samordning mellan kommunerna och landstinget. Sedan tror jag att distriktssköterskor i framtiden kommer att kunna ta med sig sin dator ut till patienter och ringa upp en läkare om det skulle behövas, säger Robert Wallner.

– Däremot tror jag att det är en bit kvar till att vi startar en vårdcentral eller liknande på samma sätt som Kry har gjort. Än så länge vill vi använda vår egen hårdvara för samtalen av säkerhetsskäl.

Fakta

Polycom berättar om tekniken

”Region Gävleborg har implementerat Polycom Realconnect som är branschens första video interoperabillitetslösning som möjliggör att standardiserade videokonferenssystem kan delta i samma möte som Skype-klienter.

Realconnect ger Region Gävleborgs användare en konsekvent upplevelse i respektive klient/endpoint, ansluter man med Skype for Business klienter så får man den vanliga Skype for Business upplevelsen, ansluter man med videokonferenssystem/klienter så får man en vy och upplevelse som kan förväntas för ett videokonferenssystem.

Polycom RealConnect utgår från det arbetssätt man har i Skype for Business dvs en användare i Region Gävleborg skapar ett Skype for Business möte, skickar ut inbjudan till dom som ska vara med, ansluter man sedan med sin Skypeklient så klickar man på den sedvanliga länken i inbjudan, ringer man in från ett standard baserat videokonferenssystem från annan leverantör så ansluter man till mötet genom att; ringa det ”Conferens ID” som också finns i inbjudan eller om systemet tillåter så kallad ”One Touch Dial” det vill säga mötet visas på video system och man klickar endast på ”join”.”

Ole Mygind Vice President sales North Europe

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!