Anticimex: Bästa med SD-Wan är den ökade kontrollen

nätverk En kostnadseffektiv och flexibel lösning – som fungerar i en global decentraliserad miljö. När Anticimex skulle uppgradera sina it-lösningar  var det rätt styva kriterier man satte upp.

Anticimex: Bästa med SD-Wan är den ökade kontrollen

”I framtiden kommer alla företag förvandlas till dataföretag”, den spaningen drog Snowflakes marknadschef Denise Persson  2018 (och hänvisade till den snabba digitaliseringen och möjligheterna den ger.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

En viktig pusselbit för att kunna göra transformationen som företag är att se över sin it-infrastruktur och då framförallt titta på SD-Wan som lösning.

Anticimex, världens femte största skadedjursbekämpare och ett företag aktivt i 20 länder med tiotusentals anställda, hade problem med driftsäkerheten i sitt dåvarande system – och valde att gå över till SD-Wan.

– I början av 2021 hade vi betydande utmaningar med att leverera en stabil och central koppling mellan länderna. Vi hade då en kombination av MPLS och en traditionell Ipsec-lösning – men driftsstoppen var återkommande och ledde till att plattformar och hela länder blev stillastående, säger Elin Rydström, chef för Anticimex globala it-avdelning.

Gjort 50 förvärv på kort tid

Koncernen hade utmaningarna mycket dels på grund av att man skulle hantera massvis med länder på tre kontinenter samt att man gjort 50 förvärv på kort tid. Att försöka sy ihop nyförvärven och deras behov med befintliga plattformar samtidigt som man skulle släcka bränder var ohållbart.

– Det var svårt och tidsödande att upptäcka och hitta felen respektive se vems ansvar det var att lösa det. Arbetet var ostrukturerat och vi kände inte att vi hade kontroll. Tillgång till expertis snabbt, i rätt tidszon var även det tidvis ett problem, säger hon.

Problembilden var av sådan karaktär att det krävdes något helt annat än det som fanns – och att man snabbt behövde få något på plats. Prekärt inte minst med tanke på att tillväxten ingalunda är klar.

– Under början av 2021 började vi leta med ljus och lykta efter en lösning och gick igenom en stor mängd förslag och leverantörer. Till slut hittade vi Conscia och deras Cisco Meraki-baserade SD-Wan som tjänst.

Med tanke på att det handlade om tusentals förbindelser strösslade världen över var en central del enligt Elin Rydström att lösningen skulle kunna ge kontroll.

– Att få en kostnadseffektiv lösning som fungerade i vår decentraliserade miljö var viktigt. Att den även ger plattformarna och länderna möjlighet till lokala inställningar och visibilitet i de delar av miljön där de bör ha det – men samtidigt ger oss kontroll över helheten var en annan parameter.

Skulle inte kräva lokal expertis

Vidare skulle självklart driftsäkerheten vara hög vilket innebar att man hade krav på en partner med dygnet-runt-service samt att system inte skulle kräva lokal expertis. Detta för att it-enheten på gruppnivå inte skulle belastas med onödiga problem.

Övergången drog igång under mitten av 2021 och på det hela var det en förhållandevis smärtfri process.

– En viss utmaning var införandet i vår stora och decentraliserade organisation. Det har dock fungerat fantastiskt bra att använda Conscias SD-Wan som tjänst och driftsäkerheten har ökat. I dag har vi ett SD-Wan kopplat till våra olika globala datacenter i Azure och minst 80 aktiva SD-Wan-sajter, säger hon.

Dock har det bästa enligt it-chefen varit kontrollen den nya lösningen ger.

– Med denna lösning har vi inte bara knäckt nöten med visibilitet och begränsade accesser i en decentraliserad miljö ut till it och plattformsnivå. Vi har även fått ned ledtiderna vid driftsstopp dramatiskt. Lösningen har gett oss jättebra visibilitet.

Men även om just visibilitet och kontroll varit enormt uppskattat framhåller Elin Rydström en annan sak som lite av en bonus. För vid sidan av förbättringarna i driften finns det betydande vinster i ekonomi.

”Sparar tid och resurser”

– En positiv överraskning har varit Conscias system Cara som automatiserar och underlättar all felsökning och support till den nivån att ett antal problem avhjälps automatiskt. Detta gör också att någon första- eller andralinje inte behövs och vi inte behöver ägna tid åt att förklara något för dem. För i de fall det behövs får vi hjälp av experter direkt som har full insyn i problematiken. SD-Wan-lösningen gör att it-expertis inte behövs på lokal nivå i samma utsträckning som förut och i kombination med Conscias support och automation innebär det att vi på Group IT sparar tid och resurser.

Nu, med ett år av lösningen i ryggen har kravbilden man hade inför uppfyllts. Dock finns det förhoppningar om att kunna göra vidare vinster framöver. Kanske på sikt att man kan få till lösningar som även slutkunderna får direktanvändning av.

– Det vi ser är att SD-Wan-lösningen möjliggör fortsatt snabb och säker tillväxt. Och sedan finns det ju massa möjligheter kring automation vi tittar på, säger Elin Rydström.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.