Arbetsförmedlingens upphandling till rätten

DGC Arbetsförmedlingens tänkta köpa av kommunikationstjänster från DGC är lagt på is. Konkurrenten menar att DGC aldrig borde fått lämna något anbud.

Förvaltningsrätten i Stockholm behandlar just nu Telias överklagan av Arbetsförmedlingens stora upphandling av bland annat växeltjänster och kontaktcenter. Det var i mitten av juni som upphandlingen var färdig och Arbetsförmedlingen meddelade att DGC som stod som den vinnande anbudsgivaren. Slutstriden stod mellan just DGC och AF:s mångåriga partner Telia.

I sin överklagan menar dock Telia att konkurrenten redan i ett tidigare skede av upphandlingsprocessen borde ha diskvalificerats. Detta bland annat på grund av att de obligatoriska kundreferenserna i flera fall enligt Telia inte uppfyllde kraven på antalet användare som ställts i upphandlingen.

Telia yrkar på att upphandlingen rättas genom att DGC:s anbud plockas bort ur upphandlingen vilket skulle innebära att Telia i så fall vinner kontraktet.

Arbetsförmedlingen menar i sitt yttrande att det inte finns något krav på att de som upphandlande myndighet ska kontrollera om uppgifterna i ett anbud är korrekta men att DGC:s referenskunder i de tre fall som Telia åberopar visst stämmer med de uppställda kraven.

Förvaltningsrätten väntas fatta beslut i ärendet inom ett par månader. Fram tills dess fortsätter Telia att leverera de aktuella tjänsterna till Arbetsförmedlingen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.