Ashraf Mushallah: Viktigt att välja produkter som är anpassade för den hybrida arbetsplatsen

Trendspaning 2022 Ashraf Mushallah har jobbat i Telekombranschen i ungefär 20 år, oftast med fokus på headsets. Storkundschefen på danska Jabra är näste person ut att trendspana åt Telekom idag.

Ashraf Mushallah: Viktigt att välja produkter som är anpassade för den hybrida arbetsplatsen

Hur är läget i Telekom-Sverige just nu?

– Omställningen blev stor för många företag när pandemin slog till.  Detta gjorde att verksamheter blev tvungna att ställa om, även om man inte var helt redo och de utmaningar som kom med. Som det ser ut nu anser jag att läget är stabilt ur den synpunkt att företagen har gjort anpassningar som krävs för att kunna driva sin verksamhet framåt och även bemöta behoven som de anställda har för att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Det gäller även hur man ska kunna ge support till de som jobbar på distans. Vi ser även en ökad efterfrågan gällande videolösningar och headsets som är certifierade och anpassade för den hybrida arbetsplatsen, säger Ashraf Mushallah.

Vad var det viktigaste som hände i Telekom-Sverige 2021?

– Att man hade tagit lärdom av problemen och utmaningarna som uppstod under 2020. En viktig sak under 2021 är att man hade investerat i rätt utrustning för att kunna jobba med det hybrida kontoret. Etablerat vilken UC- plattorm man ska kommunicera med, förståelsen av rätt certifierade produkter för att få saker att fungera smidigt oavsett vart man väljer att jobba från. Från tillverkarsidan anser jag att man har varit väldigt framåt och tagit fram produkter som är anpassade för den hybrida arbetsplatsen, det gäller både headset och videoutrustning.

Vad trodde du skulle hända mer av i Telekom-Sverige 2021?

– För det första trodde jag verkligen att komponentbristen skulle lätta men den har tyvärr drabbat många och inte bara i Sverige. Det andra var att jag såg flera signaler på att man sakta men säkert kunde börja återgå till kontoret men även det blev inte riktigt så. Restriktionerna återkom och man återgick till att jobba mer hemifrån. Fördelen nu är att allt finns på plats för att snabbt komma igång.

Vilken utveckling får vi se under 2022?

– Jag tänker att det är två saker, säger han.

* Möjligheten till flexibelt arbete och bra utrustning som avgörande förmåner för att locka och behålla talang

– Flexibelt arbete anses nu så viktigt att det har gått om lön som den viktigaste förmånen för anställda. Så många som tre av fem av den globala arbetsstyrkan anser att det är viktigare än lön och andra förmåner, enligt vår globala rapport om hybridarbete som heter Jabras Hybrid Ways of Working 2021 Global Report, säger han och fortsätter:

– En trend som jag ser kommer fortsätta under 2022 är att företag måste erhålla bra utrustning och möjligheter till flexibelt arbete för att kunna locka och behålla talang.

* Större fokus på mötesutrusning för kontoret

– Videomöten är 40 procent mer produktiva än de som endast sker över audio, enligt en undersökning från Aragon Research. Men för att leverera verkliga fördelar måste företag erbjuda videoutrustning som är anpassade för nya möteskonstellationer, säger han. Till exempel visar vår undersökning att hybridarbete är den möteskonstellation som svenskarna anser vara mest utmanande, där några sitter i samma rum och andra deltar via video. Så många som 65 procent av svenskarna anser att det är den mest utmanande mötesformen.

Han tror därför att fler företag kommer att investera i videoutrustning som är framtagen för hybrida möten. Där kommer kameror som fångar alla mötesdeltagare i rummet och har automatisk anpassning av vad som visas på skärmen vara två viktiga faktorer.

Till sist. Vilken trend påverkar telekom mest de kommande fem åren?

– Den växande trenden med hybridarbete och möjligheten att möten sker över video kommer att fortsätta, vilket är bra för det bidrar till minskat resande. Vår undersökning visar att medarbetare framöver främst kommer vilja använda kontoret för att umgås, utbilda teammedlemmar eller onboarda nya medarbetare.

– Användandet av ai och datadrivna insikter kommer fortsätta driva utvecklingen framåt i telekombranschen. Insikter i samtalsvolymer och kundinteraktioner kommer hjälpa chefer att förutspå rusningstider vad gäller inkommande samtal och på så vis säkerställa en effektiv och snabb support.

Hela listan: Här hittar du alla tidigare trendspaningar!

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.