Aspiro bättre än väntat

Resultatet för andra kvartalet var bättre än väntat, tack vare stark försäljning i juni inom Mediepartners och ökning av antal prenumeranter på abonnemangstjänster, skriver Aspiro som säljer mobila innehållstjänster. Dessutom ska förvärvet av Schibsted Mobile gett positiv effekt redan under andra kvartalet.

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 101,4 miljoner kronor (14,5 MSEK), varav Schibsted Mobile bidrog med 48,5 miljoner. EBITDA för andra kvartalet uppgick till 8,0 miljoner kronor (-10,7 MSEK). Detta resultat är belastat med 3,1 miljoner kronor (-10,3 MSEK) i omstruktureringskostnader. Således uppgick EBITDA före jämförelsestörande poster till 11,1 miljoner kronor.

Enligt Aspiro har förändrade förvärvsanalyser som följer av anpassningen till IFRS inneburit att andra kvartalets rörelseresultat har belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar om 2,8 miljoner kronor. Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 4,5 miljoner kronor (-57,7 MSEK).

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.