Aspiro köper Schibsted Mobile

Aspiro köper mobiletjänsteleverantören Schibsted Mobile från mediebolaget Schibsted. En extra bolagsstämma godkände igår, tisdag, förvärvet genom att besluta om en apportemission till aktieägarna i Schibsted Mobile. Köpeskillingen utgörs av 77 610 162 nyemitterade aktier i Aspiro, vilket baserat på en kurs på 2,94 kronor motsvarar en köpeskilling på 228 miljoner.

Bolagsstämman valde in Sverre Munck, Christian Ruth och Mats Eriksson som nya ledamöter i Aspiros styrelse och Johan Lenander valdes till styrelsens ordförande intill nästa ordinarie bolagsstämma.

Schibsted Mobiles aktieägare kommer efter genomförd emission att äga cirka 44,5 procent av kapital och röster i Aspiro.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.