Atea: Här är fördelarna med tjänstemobiler till lärare

Krönika I dag har de flesta lärare en tjänstedator i form av en laptop eller surfplatta. Men trots fördelarna med smarta mobiler har väldigt få lärare i dag tjänstemobiler. Många använder istället privata mobiltelefoner med de nackdelar det medför, skriver Örjan Johansson, nationell chef för affärsområde Skola på Atea i en gästkrönika.

Atea: Här är fördelarna med  tjänstemobiler till lärare
Foto: Beatrice Graalheim

Cirka sju av tio lärare använder mobiltelefonen i sitt dagliga arbete, men bara tre av tio lärare har i dag en tjänstemobil. Majoriteten använder istället sin privata telefon. Det visar en undersökning som Education analytics gjort bland lärare och rektorer på uppdrag av Atea.

Trots att mobilen är ett viktigt arbetsredskap som skapar nytta för många lärare och är bra för samarbetet förlitar sig många skolor på att lärarna bär med sig privata telefoner under arbetstid. Många lärare går då miste om produktivitetsvinster, men det kan också medföra risker för it-säkerheten, samt för skolans kris- och beredskapsarbete. 

Skolan måste ta ansvar för att lärare, ledning och vårdnadshavare kan kommunicera med varandra, inte minst i en krissituation.

Utan tjänstemobiler blir det betydligt svårare för huvudmannen att leva upp till de förväntningar som ställs på skolverksamheten. Skolan hanterar stora mängder känslig information om elever och deras hemförhållanden och har dessutom en löpande dialog med vårdnadshavare om elevernas utveckling och behov. Det medför ett betydande lagstadgat personuppgiftsansvar för skolan. Vårdnadshavarna å sin sida har ett starkt intresse av att uppgifterna inte riskerar att hamna i orätta händer.


Ökad produktivitet och bättre samarbete

Att skilja på privatliv och arbetsliv är viktigt för många. Genom en tjänstemobil kan lärare samla all viktig information på en och samma enhet som är enkel att använda på språng. Lärarna har alla viktiga kontaktytor med elever, lärarkollegor och vårdnadshavare i en säker miljö som arbetsgivaren tillhandahåller. Samarbetet med andra lärare blir betydligt enklare, och lärarna kan stänga ner när arbetsdagen är avklarad.

Mobiltelefonerna handlar även om integritet och trygghet för lärarna. Är det rimligt att lärare ska behöva lämna ut sina privata telefonnummer om de vill kunna erbjuda telefonkontakt med vårdnadshavare och elever? Tjänstemobil har fördelen att lärarna själva kan välja när de vill hantera textmeddelanden eller samtal från vårdnadshavare och elever. En del vill bara göra det i anslutning till arbetet, medan andra lärare inte har något emot att vara mer tillgängliga.


En säkerhetsfråga

Genom att erbjuda alla lärare tjänstetelefon kan skolans it-avdelning säkerställa att enheten är funktionell, löpande uppdateras och att samtliga lärare har tillgång till samma uppsättning program och verktyg. Vårdnadshavaren vet att lärarna har fungerande och säkra telefoner som det är tryggt att kommunicera med. Och läraren kan känna sig trygg i att alltid kunna kontakta vårdnadshavare, kollegor eller räddningstjänst i händelse av en nödsituation.

Med tjänstemobil blir det lättare för skolan att säkerställa en samlad och säker hantering av personuppgifter. Och  vårdnadshavare kan känna sig trygga i att den dialog om barnet som sker med läraren per telefon eller textmeddelanden ytterst sker med skolan och inte en privatperson.

Örjan Johansson,
nationell chef för affärsområde Skola på Atea

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.