Återförsäljare saltade Göteborg Stads räkningar

Återförsäljarna Aircall, Metrotel och The Phone House har tagit mer betalt för specifika mobiltelefonmodeller än det pris de angett för att vinna upphandlingen. Göteborgs Stad ser mycket allvarligt på det inträffade.

Återförsäljare saltade 
Göteborg Stads räkningar

Tre av återförsäljarna i Göteborg Stads upphandling av mobiltelefoner har saltat sina fakturor. Det visar en granskning som Telekom idag har gjort.

– Jag ser mycket allvarligt på detta, det ska inte vara en krona mer i debitering än vad avtalen säger, betonar Christian Tingelholm, ansvarig på Göteborg Stads upphandlingsbolag som genomförde upphandlingen i oktober.

Granskningen ger också ett tydligt exempel på de missförhållanden som råder inom mobiltelebranschen (se artikel här intill).

Minst för varukorgen

Ramavtalen gäller från 1 januari 2006 till den 31 december 2007. Fem återförsäljare fick avtal i och med att de angav lägst pris för en varukorg med ett antal specifika telefoner (se faktaruta).

Varken tillverkare, grossister eller återförsäljare av mobiltelefoner vill lämna ut sina försäljnings- eller inköpspriser, men enligt initierade uppgifter till Telekom idag har de flesta återförsäljare ungefär samma inköpspriser. Det skiljer inte mer än ett par tior till maximalt 60 kronor per telefon. Undantaget är The Phone House som inhandlar sina mobiltelefoner direkt från de stora leverantörerna och har volymer i hela Europa.

Samtliga återförsäljaren har också ett väldigt lågt påslag för egen del, mellan 2 och 7 procent, trots att det i Göteborg Stad inte förekommer några subventioner från operatörer. Två procents påslag har enbart lagts på mobiltelefoner på väg ut ur sortimentet. I runda tal köper Göteborg Stad och kranskommunerna 7 000 mobiltelefoner per år.

Lägst inköpspriser

När Telekom idags reporter ringer upp Aircalls ansvariga för Göteborg Stads upphandling möts frågan om hur företaget kan ha så pass mycket lägre inköpspriser än konkurrenterna av en kraftig utskällning.

Företagets försäljningschef Kalle Nordén håller en mer tillmötesgående ton. Men inköpspriserna vill han inte kommentera. Inte heller hur det är möjligt att leva med så låga påslag som fyra procent, särskilt med tanke på att fraktkostnader ska ingå i priset. Att Telekom idags granskning av kranskommunen Härrydas fakturor visade på några sålda mobiler med felaktigt pris förklaras så här:

– Vi har haft för dåligt it-stöd. När vi lade in kundens prislistor i vårt system fick vi inte ihop det med alla lagerplatser. Det gjorde att vi levererade från fel lagerplats och att kunden inte fick sin rabatt. Det här har vi rett ut, säger Kalle Nordén.

Enligt Härryda kommun upptäcktes en sänkning av priset mitt under diskussionerna om ett eventuellt fortsatt ramavtal. Som princip har kommunen krävt att få igen pengar, trots att det gällde enstaka mobiltelefoner.

För högt påslag

Återförsäljaren the Phone House har i sin tur sålt exempelvis Sony Ericsson K750 för 2 582.40 kronor exklusive moms, vilket innebär 244 kronor mer än utlovat. Det motsvarar ett procentpåslag på cirka 14 procent i stället för utlovade tre.

Knut Leuckfeld, ansvarig för företagsförsäljningen på The Phone House, förklarar de saftiga fakturorna med ett systemfel och att kommunen fått ett högre påslag av misstag. Felet gäller antagligen bara de mobiltelefoner som offererades i varukorgen.

Ti: Med tanke på att du och jag nyligen haft ett generellt samtal om upphandlingsfusk inom branschen, hur tror du att utomstående kan se på detta?

– Vi har olika påslag på olika kunder och har fått fel i systemet. Att påstå att det är ett systematiskt fel och att vi försökt lura Göteborg Stad är felaktigt, framhåller Knut Leuckfeld, som tillägger att The Phone House har rättat till felet och ska betala tillbaka pengar till kommunen.

Saknar betydelse

Göteborg Stads upphandlare Christian Tingelholm har fått återförsäljarnas förklaring av prisförändringarna och ser mest allvarligt på The Phone House extra påslag som upptäcktes av Telekom idags stickprov.

Ti: De inköpspriser som återförsäljarna angav har inte längre någon betydelse för vilka priser kommunen har fram till slutet av 2007. Kommer du att be om att få se grossistfakturor vid nästa upphandling?

– Vi har rörliga priser med ett överenskommet påslag och litar på våra anbudsgivare. Om fel förekommer blir vi mer vaksamma och stickprover är troliga en tid framöver. Hur kontrollen kommer att gå till inför nästa upphandling är dock omöjligt att säga idag, säger Christian Tingelholm.

Telekom idag utlovar mer om upphandlingen i Göteborg framöver.

Fakta

Så gick det till

Fem återförsäljare angav lägst pris på sin varukorg och fick ramavtal med Göteborg Stad: Aircall – 2 635,01 kronor, Stjärna Fyrkant – 3 158, 85 kronor, Telia – 3 315,57 kronor, The Phone House 3 334,91 kronor och Metrotel 3 336,38 kronor.

Telekom idag har sett alla Aircalls fakturor till Göteborg Stad och Härryda kommun. Mängden fakturor från The Phone House och Metrotel har lett till att enbart 15–31 mars har granskats. Stjärna Fyrkants första fakturor är från mars månad och samtliga är kontrollerade, varav enbart en mobiltelefonmodell har sålts utifrån varukorgen. Återförsäljarna har mest sålt tillbehör och andra mobiltelefoner än de från upphandlingen, vilka snart alla har gått ut och ersatts med nya som säljs till marknadspris. Teliasonera håller för närvarande på att granskas men företaget är stadens mobiloperatör och det rör sig om en stor mängd fakturor.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.