Operatör kräver att chefer jobbar på kontoret – berör 60 000 anställda

operatörer USA:s största operatör AT&T vill att alla som innehar en chefsroll ska finnas på plats fysiskt på något av nio utvalda, regionala kontor.

Operatör kräver att chefer jobbar på kontoret – berör 60 000 anställda

Ett ledningsbeslut på den amerikanska operatören AT&T får nu hård kritik av de anställda. Operatören ställer nämligen krav på att alla chefer ska arbeta från ett fysiskt kontor. Enligt Fierce Wireless är det 60 000 anställda som berörs av beslutet.

Trots att AT&T har 350 kontor som är utspridda över USA:s samtliga delstater måste cheferna inställa sig på något av de nio kontor som ledningen har valt ut. Detta trots att många av de berörda bor långt ifrån dessa.

John Stankey, som är vd på AT&T, säger att uppskattningsvis 15 procent av de chefer som berörs nu måste välja mellan att flytta närmare ett kontor eller att lämna företaget. Beskedet skapar ilska hos de anställda, som ser det som ett förtäckt försök att reducera personalstyrkan.

Av ett internt dokument som har skickats ut till anställda framgår det att deras placering kommer att avgöras utifrån företagets behov och samarbetskrav. Det finns ingen mer detaljerad information än så om hur urvalsprocessen ser ut.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.