Att skrota fasta linan lockar

Ett av tre svenska företag kan tänka sig att avstå från fast telefoni. Men prisbild och dålig täckning är två avskräckande faktorer. Det visar Post- och telestyrelsens första rapport om företagens användning av elektronisk kommunikation.

Svenska företag är intresserade av att se över sin användning av fast telefoni. 35 procent av företagen kan tänka sig att ersätta den fasta telefonin med mobiltelefoni för hela eller delar av företaget, samtidigt som 17 procent av företagen överväger att gå över till ip-baserad telefoni. Det visar Post- och telestyrelsens, PTS, undersökning ”Företagens användning av elektronisk kommunikation 2005”.

Högre pris och dålig täckning

Det är de större företagen som är mest intresserade av att gå över till mobiltelefoni. Redan idag har fyra procent av svenska företag ersatt den fasta telefonin med enbart mobiltelefoni. Bland privata företag med mer än 250 anställda kan mer än hälften tänka sig att avstå från fast telefoni. De företag som inte vill ersätta fast med mobil telefoni avskräcks av höga kostnader, dålig täckning och att det är osäkert med bara ett alternativ om mobiltelefonin krånglar.

3g-telefoni lockar fortfarande få företagsanvändare. Enbart ett av sju företag eller organisationer som använder mobiltelefoni har 3g-abonnemang.

Ip-telefoni lockar storföretagen

Ip-telefoni är mest utbredd bland verksamheter med mer än 1 000 anställda. Över 40 procent av dessa använder ip-telefoni, jämfört med 16 procent av det totala antalet företag. Närmare fyra av tio företag eller organisationer har någon form av växellösning för sin fasta telefoni, varav 14 procent av växellösningarna kan hantera ip-telefoni. 17 procent av företagen överväger att gå över till ip-telefoni inom det närmaste året.

Undersökningen baserar sig på drygt 1 000 telefonintervjuer med företrädare för företag och organisationer. Detta är första gången PTS gör en omfattande undersökning av företagens användning av elektroniska kommunikationstjänster.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.