Attacker mot företag ökar

Hoten mot företagens säkerhet ökar och vart femte företag har under året drabbats av ekonomiska förluster till följd av attacker. Trots detta saknar drygt hälften en säkerhetsplan. Det visar en undersökning som Pricewaterhousecoopers genomfört tillsammans med CIO Magazine.

Det genomsnittsliga antalet rapporterade händelser om hot mot säkerheten i de undersökta företagen har enligt studien ökat från 702 till 862 sedan förra årets mätning, en ökning med 22 procent. Av de tillfrågade företagen har 22 procent rapporterat ekonomiska förluster från dessa händelser.

Det största hotet mot företagen är fortfarande hackers som står för 63 procent av attackerna mot de utfrågade företagen. Därefter kommer de anställda, 33 procent, och tidigare anställda, 20 procent. Den vanligaste typen av attack är virus, som motsvarar 59 procent av alla attacker.

Till följd av kontinuerliga hot, stiger också säkerhetsutgifterna i ett företags it-budget, från 11 procent 2004 till 13 procent i år. Däremot uppger endast 37 procent av svarspersonerna att en säkerhetsplan finns på deras företag. 24 procent rapporterar att de förväntas utveckla en under det kommande året.

Undersökningen bygger på en studie där över 8 200 informationssäkerhetschefer i 63 länder besvarat frågor om it och informationssäkerhet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.