Bahnhofs uppmaning: Protestera mot 5g-monopol

5G Föråldrat tankesätt och raka vägen mot oligopol. Post- och telestyrelsens planerade spektrumauktioner för 5g är förlegat och riskfyllt.
Det menar Bahnhof som nu manar till allmän protest mot myndigheten.

Bahnhofs uppmaning: Protestera mot 5g-monopol

I fjol hölls den första spektrumauktionen för ett så kallat ”nyckelband” för 5g. Den slutade med miljardbelopp innan klubban föll – samt att tre aktörer fick utrymmet. Förfarandet debatterades friskt och kritiker menade att risken för monopolisering och minskad konkurrens ökat enormt.
I år kommer ytterligare auktioner att hållas och nu höjs röster om att man måste ändra grundpremisserna för dem – så att inte samma scenario återupprepas.

Bahnhof är ett av företagen som är uppe på pallissaderna och protesterar.
”Radiofrekvenserna som kan användas för trådlös 5G-kommunikation är en mycket värdefull resurs som kan göra stor nytta för hela samhället. Post- och telestyrelsens plan är dock att auktionera ut frekvenserna i 5G-spektrumet blockvis till högstbjudande telejätte, vilket kommer ge aktörerna med mest resurser ensamrätt att bedriva verksamhet via frekvenserna. Det är upplagt för en oligopolsituation som ger fördelar till ett litet fåtal, medan alla andra stängs ute.”, skriver man.

Teknik för bra konkurrens finns

Företaget menar att den planerade frekvenstilldelningen bygger på samma gamla monopoltanke som frekvenstilldelningarna för tv och radio under början av 1900-talet (sic!) Men eftersom verkligheten ter sig något annorlunda i dag – borde även hur man ser över utrymmet ändras. Tekniken för att ge fler utrymme finns och därför uppmanar nu Bahnhof allmänheten att protestera mot Post- och telestyrelsens auktioner.
”Öppet Spektrum är en protest mot 5G-monopol som går ut på att 5G-spektrum ska vara tillgängligt för fler än bara de största telejättarna. Modellen använder modern teknik för att utnyttja spektrumresurserna med maximal nytta för så många som möjligt. Med en Öppet Spektrum-modell blir trösklarna för deltagande på telekommarknaden lägre, och möjligheten till hälsosam konkurrens och innovation ökar.”, skriver man.

Till PTS försvar bör nämnas att man tidigare i år gick ut med en så kallad konsultation till intressenter. Helt enkelt en radda förslag hur man tänker sig auktionen. På dessa hade alla möjligheten att lämna in synpunkter till i dag, 5 mars. I april kommer myndigheten skicka in en allmänt inbjudan till auktionen för 2,3- samt 3,5 GHz-banden.

Fotnot: Tv-sändningar påbörjades i statlig regi 1956. I radio förekom kommersiella sändningar 1922-1925, innan radiotjänst fick monopol. Sedan 1923 har riktiga radiosändningar förekommit i Sverige.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!