Banhof förkastar lagförslag med hänvisning till diktaturtendenser

Sin vana trogen står internetoperatören Banhof upp för individens integritet. vd Jon Karlung skräder inte orden utan drar paralleller mellan lagförslaget om utökad loggning av personers verksamhet på nätet och 50-talets kommunistdiktaturer.

Banhof förkastar lagförslag med hänvisning till diktaturtendenser

Bahnhof är en av remissinstanserna för nya trafikdatalagen

Allting du gör på nätet ska analyseras och göras sökbart i enorma trafikdatabaser. Din IP-adress, vad du gör, till vem du skickar ett mejl – i princip allting utom själva meddelandet – ska lagras under två år. Varje operatör ska själv sköta sin egen databas. Vid ett intrång kan hela ditt liv kartläggas.

– Vi ser hur banker hackas, hur nätsamhällen får sina lösenord stulna. Till och med hur stora kvällstidningar får sina inloggningsuppgifter spridda. Att tro att de här stora nationella databaserna kommer att få stå orörda samtidigt som hundra miljoner högskoleutbildade hackers runt om i världen kan sälja dina personuppgifter för hundratusentals kronor är skrattretande. Och vad händer med de här enorma registren om en operatör går i konkurs eller säljs till utlandet? Det finns enorma säkerhetsrisker inbyggda i förslaget, säger Jon Karlung.

Banhof pekar på andra vägar

Parallellt med kritiken mot tvångslagringen av internetvanor finns trenden med nya affärsmodeller på Internet och nya kommunikationsvägar – en trend som pekar allt tydligare på vad som går att åstadkomma på frivillig basis.

– Vi ser hur branscher förändras i takt med användarnas vanor. Nyligen tog STIM, svenska musikers intresseorganisation, initiativ till samtal om en frivillig fildelningsavgift. Liknande saker händer på andra områden, till exempel inom nätförsäljningen av musik och film. Kontrollsystem plockas bort snarare än läggs till. Den saneringsfunktion som staten på det här sättet vill tvinga fram går att uppnå med hjälp av branschpraxis och överenskommelser med myndigheterna – utan övervakning, säger Jon Karlung.

Karlung ser ingen nytta med utökad loggning

– Vi följer självklart redan i dag svensk lag. Och lagen ger Polisen stora möjligheter att hämta in information till en pågående förundersökning. Och självklart bistår vi Polisen i brottsutredningar. Vi har gjort det vid flera tillfällen förut, och vi kommer naturligtvis att fortsätta göra det. Men det är en enorm skillnad på att ta fram information om en individ som misstänks för ett brott, och att regelmässigt övervaka och kartlägga alla.

Några direkta paralleller till lagförslaget vill inte Bahnhof dra. Men det finns ett citat som förtjänar att nämnas i sammanhanget;

”Um sicher zu sein, muss man alles wissen”

”För att vara säker måste man veta allt”

Erich Mielke, statssäkerhetsminister i DDR 1957-1989

Bahnhof har som remissinstans förkastat förslaget i sin helhet.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.