Barclays tuffa handslag

Var och en som brottas det minsta med att trimma och utveckla sin organisation har mycket att hämta i filosofin kring benchmarking. Definitionen lyder ungefär så här: ”Benchmarking är ett förfarande som innebär ett systematiskt lärande av goda förebilder oavsett bransch. Syftet är att få insikt och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten.”

Jag skulle vilja utvidga definitionen till att omfatta även lärandet av andras misstag. Vikten av att ägna sig åt denna underskattade vetenskap kan illustreras med ett antal mer eller mindre käcka citat, exempelvis: all förändring innebär ett risktagande och att inte göra något alls kanske innebär en än nu större risk, den som inte gör några misstag gör förmodligen ingenting, och så vidare.

Ett benchmarkinprojekts primära syfte är att identifiera och sprida kunskap om goda rutiner, inte att etablera en tävlan mellan de deltagande organisationerna. Det är bra rutiner som gör att en organisation rör sig framåt. Det är faktiskt så att en väl genomförd benchmarking flyttar bevisbördan från förändringsagenterna till bevararna.

Det finns ett antal, var en och en på sitt sätt, intressanta redogörelser för misslyckandets kemi, som på synar dramaturgin bakom olika projekthaverier. En av vetenskapligt slag är den brittiska författare David Yardleys ”Learning the Lessons of Project Failure”. En annan är en rapport från dåvarande Riksrevisionsverket, utgiven 1999, som analyserar 215 statliga mer eller mindre misslyckande it-projekt. En tredje, skriven av Lars Kalander, har den grymma titeln: ”Därför blir it-projekt så dyra. Dödssyndernas paradis!”

För tio år sedan genomförde Barclays bank ett av de största it-projekten i den europeiska finansvärden. Projektet bedömdes som mycket framgångsrikt och det berodde till en del på det som kallas Barclays handslag. Det var tre villkor som Du måste acceptera om du vill vara med och leverera: 1, riskerna delas mellan kund och leverantör. 2, leverantören får inte betalt om systemet inte kan tas i drift enligt givna specifikationer. 3, om det efter i drifttagandet uppstår större problem kommer banken aldrig mer att anlita den här leverantören.

Vad säger leverantörernas fackförening om detta?

jorn.stolpe@ifi.se

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.