Bättre koll på dokumenten

Kontaktcenter Interactive Intelligence lanserar ett eget dokumenthanteringssystem för företagets kontaktcenterplattform.

Interactive Intelligence lanserar inom kort ett nytt dokumenthanteringssystem som ska kunna köpas med bolagets kontaktcenterplattform. Med den nya mjukvaran vill man hjälpa stora och medelstora företag att få bättre koll på sina dokument som kan vara allt från scannade bilder, kalkylblad, chattdokumentation, skrivna dokument eller videofilmer.

Lösningen, med namnet Interaction Content Management (ICM) ska förenkla hanteringen av affärskritiska dokument så att kundtjänsten ständigt har tillgång till den senaste informationen.

– Vi har märkt från våra kunder att det finns ett behov av denna typ av tjänst. Den skapar ett logiskt flöde för att hantera dokument som kommer in och ska vidare i organisationen, säger Daniel Eisenberg, nordenchef på Interactive Intelligence.

Rättigheter i systemet

ICM samlar all typer av dokument som är inkommande, eller skapats i företaget, i samma system. Det finns även möjlighet att skapa olika rättigheter för olika användare, till exempel kan ett specifikt dokument vara editerbart för någon, andra kan bara läsa det medan en tredje användare inte kan komma åt dokumentet alls.

Tanken är att skapa en miljö som ger förbättrad administrativ koll, skapa enklare delegering och ge en tydligare bild av vilka dokument som hör ihop med varandra. Det ska även vara möjligt att automatisera flödet så att ett dokument vandrar genom organisationen, till exempel från att det kommer in vidare till godkännanden.

Tjänsten kommer bli tillgänglig på engelska under sista kvartalet 2013. Under första halvåret 2014 kommer uppdateringar med flera språk.

I framtiden kommer man, enligt Daniel Eisenberg, med största sannolikhet även att kunna köpa ICM separat.

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.