Bättre Rakeltäckning i söder

Efter påtryckningar från Rakels användarorganisationer har nätets täckning nu fått ett rejält lyft i Kalmar, Blekinge och Skåne.

Bättre Rakeltäckning i söder
MSB Bildbank

Arbetet med att utöka Rakelnätets täckning i södra Sverige påbörjades redan våren 2010. Sedan dess har utvecklingen fortskridit i nära dialog med flera användarorganisationer och enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska det nu gå att kommunicera med Rakel i hela området.

Det största uppsvinget rör Rakelmobilerna. I Kalmar lär täckningen ha förbättrats med 23,6 procent jämfört med före utbyggnaden och i Blekinge med 11,2 procent.

MSB strävar i skrivande stund efter att skärpa täckningen även i mellersta Sverige, ett uppdrag som väntas bli klart i maj 2012. Det innebär att län som Gävleborg, Kronoberg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Halland och Västra Götaland också ska kunna kommunicera mer obehindrat framöver.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.