Begränsad datatillgång bromsar operatörernas ai-användning

AI För att lyckas med automatisering måste man använda sig av ai och maskininlärning, men endast ett fåtal operatörer har nått hela vägen fram. Det visar en undersökning som Nokia låtit genomföra med hjälp av Analysys Mason.

Begränsad datatillgång bromsar operatörernas ai-användning

Nyckeln till en fullskalig automatisering är att operatörerna börjar använda sig av moderna lösningar som baseras på ai och maskininlärning. Men få operatörer har lyckats med detta och det finns flera hinder i vägen som måste övervinnas, inte minst tillgången till högkvalitativa data. Detta framkommer i en undersökning som Nokia låtit genomföra tillsammans med Analysys Mason.

Undersökningen visar att endast sex procent av de tillfrågade operatörerna anser sig ha uppnått den mest avancerade nivån av automatisering, något som bygger på användningen av ai och maskininlärning. Totalt har 84 operatörer över hela världen deltagit i undersökningen.

En orsak till att tillgången till högkvalitativa data är begränsad är att många operatörer använder sig av legacysystem med föråldrade gränssnitt, vilket gör det svårare att integrera dem med moderna ai-tjänster.

Trots utmaningarna har många operatörer redan börjat använda sig av ai. Undersökningen visar att 87 procent av de tillfrågade företagen använder sig av ai i styrningen av nätverken, antingen som ett testprojekt eller i skarp drift. De tillfrågade tror att ai kommer att hjälpa dem att förbättra servicenivån och kundupplevelsen samt optimera energiförbrukningen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.