Begynnande prispress på mobilmarknaden

Omsättningen för mobila tjänster minskar för första gången. Det visar Post- och telestyrelsens rapport Svensk telemarknad för första halvåret 2004. Omsättningen sjönk med två procent till 8,6 miljarder kronor under första halvåret 2004, jämfört med samma period 2003. Minskningen sker trots en tioprocentig ökning av antalet trafikminuter i de mobila näten. En förklaring till detta är att den priskonkurrens som etablerats sedan drygt ett år börjar ge resultat.

– Vi ser tendenser till sjunkande mobilpriser, främst på grund av att nya operatörer etablerat sig på marknaden. Våra beslut om att reglera samtrafikavgifterna för samtal till de tre stora operatörernas nät bör på sikt även de ge effekt på priserna, säger Stefan Williamson, chef för enheten för marknadsanalys vid PTS.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.