Behöver vi gemensamma riktlinjer för att säkra landets data?

Krönika De senaste arton månaderna har den offentliga sektorn behövt ta stora kliv inom digital kommunikation. Men många gånger tog de innovativa lösningarna inte tillräcklig hänsyn till säkerhet och integritet. Esam-rapporten gör valen framåt enklare, skriver Erik Nilsson på Pexip i en gästkrönika.

Behöver vi gemensamma riktlinjer för att säkra landets data?

I användningen av videolösningar handlar datasäkerhet och integritet inte bara om att tredjepart potentiellt kan se innehåll i dokument eller höra vad som pratas om, utan lika mycket om vem som pratar med vem, hur länge och när.

Det är kritisk metadata som kan avslöja att en privatperson eller en statschef har regelbunden kontakt med en psykolog, eller att ledningen för två börsnoterade och konkurrerande företag har regelbunden kontakt. Den informationen kan både kränka individens integritet och potentiellt skapa stor politisk- och ekonomisk oro. Om det är något som pandemin och den globala politiska utvecklingen har lärt oss, är det att vi måste ta hänsyn till scenarier som många tidigare inte trodde var möjliga.

Känsliga uppgifter riskerar att bli tillgängliga för utländska myndigheter som ett resultat av till exempel Cloud Act, FISA/FISA 702/NSL/SCA. Om ett svenskt företag eller offentlig organisation använder en tjänst som är underkastad exempelvis amerikansk lag, riskerar de att data hämtas av amerikanska myndigheter – utan samtycke och utan att den svenska kunden informeras.

Vi på Pexip upplever att de allra flesta beställare är medvetna om dessa frågor, men samtidigt krävs det i högsta grad att varje kommun, region och företag måste ha resurser och kompetens för att fatta kvalificerade beslut.

Det som sker i den offentliga sektorn är att varje verksamhet gör egna risk- och säkerhetsbedömningar utifrån den egna verksamheten och dess framtida strategi. Därför är rapporten från eSamverkansgruppen, Esam, efterlängtad av många, då det övergripande syftet med rapporten varit att skapa just nytta för offentlig sektor genom ökad kännedom om vilka verktyg som bedöms vara säkra och på så sätt bidra till ökad digitalisering hos våra myndigheter.

Enligt rapporten så visar arbetet tydligt att det finns alternativ och att offentliga organisationer inte behöver röra sig i en rättslig gråzon för att tillgodose sina behov. Tvärtom så bör fokus på laglighet och informationssäkerhet finnas där redan från början.

Pexips lösning är byggd på ett sätt som gör att all metadata, kunddata och annan känslig information förblir i kundens ägande utan möjlighet för utländska myndigheter att få insyn.

Under tio år har Pexip byggt upp en stor kundbas inom offentlig sektor i Sverige där integritet och säkra videomöten legat i fokus för verksamheterna. Därför är vi oerhört glada och stolta att meddela att Pexip är en av de utvalda leverantörerna som rekommenderats.

Erik Nilsson
Sales Executive Pexip

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.