Billigare att ringa med mobilen

En genomsnittlig användare av mobiltelefon kunde under det sista kvartalet 2004 ringa drygt 30 procent billigare än i början av 2003. Det visar Post- och telestyrelsens första rapport om prisutvecklingen på telemarknaden. Förklaringen till prisfallet är att nya aktörer tagit sig in på mobilmarknaden och börjat konkurrera med lägre priser och nya prismodeller, enligt PTS.

– Det är glädjande att se att priskonkurrensen på mobilmarknaden äntligen har tagit fart. De svenska konsumenterna har fått vänta länge på lägre mobilpriser. Jag vill dock påpeka att det endast är ett par nya aktörer som lyckats skaffa en position på marknaden. Därför är konkurrensen fortfarande skör, säger Marianne Treschow, generaldirektör PTS. 

Prisfallet på mobiltelefoni inleddes under det sista kvartalet 2003 och har sedan fortsatt successivt. Prisfallet har slagit igenom i samtliga av de användargrupper som PTS har använt i undersökningen. Den största kostnadssänkningen finns i de användargrupper som ringer mest.

PTS rapport om prisutvecklingen omfattar områdena fast telefoni, mobil telefoni, uppringt internet och bredband. Undersökningen av telefoni omfattar perioden 2003 till 2004, medan internet har undersökts under 2004. PTS kommer även att tillsammans med Konsumentverket lansera en ny webbplats för prisjämförelser senare i år.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.