Bitström efter sommaren

Efter bakslaget i Regeringsrätten lanserar Teliasonera till sist sitt bitströmserbjudande till andra operatörer. Men tjänsten börjar inte säljas förrän efter sommaren.

Regeringsrätten beslutade den 31 januari 2007 att inte pröva Teliasoneras överklagande i mål om skyldighet att erbjuda bitströmstillträde. Redan i november 2004 beslutade PTS att Teliasonera skulle vara skyldigt att erbjuda bitströmstillträde efter rimlig begäran från andra operatörer. Syftet var bl a att det skulle bli mer attraktivt för andra operatörer att tillhandahålla bredband i de delar av landet där kundunderlaget är för lågt för investeringar i eget nät eller i Local Loop Unbundling. Enligt PTS skulle detta på sikt innebära att konsumenternas valmöjligheter och förutsättningarna för lägre priser på bredband ökar.

Andra svängen

Teliasonera presenterar idag sitt bitströmserbjudande till andra operatörer, vilket PTS krävt att operatören ska göra senast på onsdag. Det är andra gången Teliasonera går ut med ett erbjudande (se länkad artikel). Skanova Bitström är en grossistprodukt i bredbandsportföljen som, utöver LLUB och Skanova Bredband, gör det möjligt att erbjuda bredband via Teliasoneras kopparnät.

– Vi ger alla operatörer i Sverige en valfrihet att erbjuda bredbandsprodukter med varierad prissättning och servicenivå, säger Malin Frenning, ansvarig för Teliasoneras grossistverksamhet.

Efter sommaren

Intresserade operatörer kan nu teckna ramavtal med Teliasonera för leverans av Skanova Bitström efter sommaren. Under en övergångsperiod kommer Teliasonera att hantera tjänsten manuellt, men så snart det är möjligt kommer Skanova Bitström att kunna realiseras helt automatiskt. Hastigheten kan bli upp till 24Mbit/sekund, där de tekniska och geografiska möjligheterna är de rätta, och om operatören väljer att erbjuda detta till sina kunder.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.