Bjanka Colic: 2022 blir året då korridorsnacket blir digitalt

Krönika Efter förändringarnas och besvikelsernas år kring digitalt samarbete så är det nu dags för möjligheternas år. Telekom idags nya krönikör Bjanka Colic ser fram emot de skiften som kommer 2022.

Bjanka Colic: 2022 blir året då korridorsnacket blir digitalt

Om 2020 var förändringarnas år: Sverige digitaliserades på en vecka och media fylldes utav reportage om innovativa angreppsätt för att tackla tillvaron, så kan man konstatera att 2021 var besvikelsernas år. Nya Covid-varianter kom i vågor, återgång till hemmakontoren, ökning av vabb-dagar och fortsatt saknad efter kollegor och sociala tillställningar som gång på gång ställdes in.

Jag minns att jag i början av pandemin var mallig och stolt över att jobba inom it där omställningen till det digitala var jämförelsevis enkel. Under 2021 övergick malligheten till avundsjuka på personer i min omkrets som inte kunde jobba hemifrån. De fick energi av sina kollegor, inspirerades av nya idéer vid kaffemaskinen och skrattade ihop med andra.

2021 verkar till stor del ha varit ett ganska enformigt år för många och hälften av alla svenskar försökte skaka om tillvaron genom att byta jobb (inklusive mig som gick från Microsoft till Diwo). Läxan vi lärt oss: framtiden går inte att förutse, men jag ser ändå vilka skiften som lär komma under 2022.

  • Från digitalt till hybrid arbete (work-from-home till work-from-everywhere)

Att många företag redan planerar för en hybrid arbetsplats är svårt att undgå, däremot pratar man mindre om hur stor andel som kommer att misslyckas. Underskattas komplexiteten i att driva strukturella och kulturella förändringar parallellt kommer resultat bli: 100 procent närvaro på kontoret. De företag som kommer lyckas är de som erbjuder flexibilitet och samtidigt bygger en gemenskap, de som inkluderar de spontana korridorsnacken i den digitala kulturen utan att samlas vid kaffemaskinen.

  • Decentraliserad till centraliserad kommunikation

Trots många lyckosamma projektstrukturer och rutiner på distans, är ökningen av arbete i silos markant. Behovet framgent är att hitta en arena för organisationen att samlas i, få gemensam överblick, utvidga nätverket och samtidigt skapa tillhörighet. Så det är inte konstigt att intranätet gör comeback.

  • Från digitalisering utav tekniken till demokratisering utav digitala verktyg

Pandemin har varit en katalysator för digitalisering, men främst för informationsarbetare. Nu väntar utmaningarna med att inkludera alla medarbetare på samma resa. Förutom enheter och programvara krävs också utbildning och kommunikationshöjande insatser för att brygga gapet mellan ledning och frontlinjen.

En annan trend på samma tema är low code. Idéen med att människor ute i verksamheten är bäst lämpade att utföra sina sysslor och därmed också borde vara de som bygger applikationerna är obestridlig. Förhoppningsvis leder det till ett skifte där man tar fram produkter utefter vad verksamheten vill ha och inte vad systemvetarna lobbar för.

  • Synkront till asynkront samarbete

Videokonferenser var tänkt att föra oss närmare varandra och möjliggöra samverkan, men har istället minskat vår vilja till samarbete och hindrat vår produktivitet. Att Zoom-trötthet kvalade in på nyordslistan 2021 är ett tydligt tecken på detta. Istället är trenden att hitta verktyg som kan möjliggöra samarbete som inte kräver att man samlas runt Powerpoint-slides under ett möte. Verktyg som Mural, Miro, Trello och Microsoft Whiteboard erbjuder ett efterlängtat andrum från videosamtalen.

Jag tror verkligen att 2022 har potentialen att bli möjligheternas år. Året då vi hittar ett sätt att anpassa teknikanvändandet för att tillfredsställa behovet av engagemang som kan skapas i korridorerna men ändå nyttja fördelarna med hemarbetets flexibilitet som pandemin gett oss.

Bjanka Colic

Bjanka Colic jobbar som digital strateg på Diwo med bakgrund som lösningsspecialist och produktmarknadschef för M365 och Surface på Microsoft. Hon brinner för att hjälpa medarbetare och organisationer lyckas med Microsoft 365 som möjliggörare för effektiv samverkan. Det här är hennes första krönika för Telekom idag. 

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.