Blåljusnätet försenas igen

Kommunikationsnätet för de så kallade blåljusmyndigheterna har försenats igen. Det konsortium bestående av SAAB, EADS och Eltel Networks som ansvarar för rakel-utbyggnaden har meddelat att färdigställandet av etapp två och tre kommer att skjutas fram. Etapperna beräknas nu vara tillgängliga för anslutning tidigast under kvartal två respektive kvartal fyra 2007. Tidigare beräknades etapp två vara klar under hösten 2006 och etapp tre under våren 2007.

– Det här är naturligtvis inte bra, men förseningen är hanterbar. Det är inte ovanligt att projekt av den här storleken blir försenade. Vi måste helt enkelt prioritera systemets kvalité framför tidsaspekten, säger Nils Svartz, chef på rakel-enheten.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.