Blandade känslor kring funktionell separation

Att PTS kan få möjlighet att tvinga fram en uppdelning av Teliasonera väcker blandande reaktioner hos konkurrenterna. Telenor är kritiskt till ett så omfattande ingripande som funktionell separation.

Regeringens beslut att skicka ett förslag angående separationsfrågan på remiss till lagrådet väcker blandade reaktioner hos Teliasoneras konkurrenter. Förslaget innebär att regeringen avser att fullfölja planerna på ett nytt regelverk som ger Post- och telestyrelsen, PTS, möjlighet att ställa krav på en funktionell separation av Teliasonera.

Tele2 har meddelat att de ställer sig positivt till regeringens beslut. Operatören anser att det är ett viktigt steg mot en bättre konkurrens på bredbandsmarknaden i Sverige.

– Att regeringen har beslutat om en lagrådsremiss grundad på PTS förslag till funktionell separation av Teliasonera är mycket välkommet. Vi har nu gott hopp om att snart få se ett nytt regelverk förverkligat som ger PTS de muskler myndigheten behöver för att skapa och upprätthålla konkurrens på lika villkor på bredbandsmarknaden, säger Niclas Palmstierna vd Tele2 Sverige.

Kritik mot funktionell separation

Telenor välkomnar att regeringen ger besked i frågan, men är kritiskt till ett så omfattande ingripande som funktionell separation eftersom det sannolikt innebär ytterligare ett antal år av juridiskt processande.

– Det viktiga för oss och för Sveriges bredbandskunder är inte hur Teliasonera är organiserat utan att vi så snabbt som möjligt får till en förändring. Vi har föreslagit regler som tvingar Teliasonera att inte missgynna sina externa kunder och kännbara straff om Teliasonera bryter mot dessa regler, och hade hoppats att regeringen skulle hörsamma detta, säger Johan Lindgren, vd för Telenor Sverige.

Även Glocalnet uttrycker sin rädsla för att Teliasonera kommer att förhala processen och efterlyser i sin tur kraftfulla sanktionsmöjligheter för PTS.

– Annars är risken att Teliasonera kommer att försöka förhala även denna process. Telisonera har varit skyldigt att likabehandla sina kunder i flera års tid, men inte följt det. Det handlar om vilja och intention, snarare än organisationsform, säger Martin Tivéus, vd Glocalnet.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.