Blomstrande e-handel trots bristande marknadsföring

De svenska e-handlarna tror på fortsatt försäljningstillväxt framöver. Samtidigt är kunskaperna kring e-marknadsföring bristande. Detta konstateras i en undersökning av den svenska e-handelsmarknaden som genomförts av Idékraft på uppdrag av Incordia.

En av de mest överraskande resultaten av undersökningen var e-handlarnas kunskaper kring marknadsföring. Majoriteten av e-handlarna anser sig inte ha kunskapen om marknadsföring och är dåligt insatta i ämnet. Många av dem vet inte heller vart de ska vända sig för att få kunskapen. Undantaget är de som köpt ett system av en helhetsleverantör. 49 procent av e-handlarna använder annonsering i tidningar, främst lokala tidningar, för att locka kunder till sina butiker. Men bara 30 procent av dem utnyttjar annonser och banners på nätet.

Undersökningen visar också e-handlarna har en positiv syn på framtiden. 72,5 procent ser inga hinder alls i framtiden och 86,5 procent tror på en ökad försäljning.

Studien av den svenska e-handelsmarknaden baseras på telefonintervjuer med drygt 11 procent av de svenska e-handlarna och genomfördes i januari 2005.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.