Bokföring via internet

Föreningssparbanken har tagit fram en e-bokföringsprodukt som passar till det nystartade företaget och underlättar för företagaren att komma igång genom att hålla rätt på in- och utbetalningar. När företagaren använder Föreningssparbankens e-bokföring stäms bokföringen och bankkontot alltid av mot varandra. 60-80 procent av inmatningsarbetet tas bort genom en auto-konteringsfunktion, som innebär att bokföringen bygger på betalningstransaktionen. Härigenom minskas risken för att in- eller utbetalningar inte blir bokförda.

Tjänsten är helt webbaserad. Det innebär att inga programvaror eller uppdateringar behöver laddas ned på datorn. Genom bankens säkerhetssystem är det möjligt att enkelt fördela bokföringsarbetet mellan företagaren och redovisningskonsulten. Kundregister och alla andra data förvaras centralt innanför bankens brandväggar.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.