Böter nära för 3g-operatörerna

I Sverige har 3g-utbyggnaden hunnit längst i Europa, enligt en rapport från Post- och telestyrelsen.
Men 3g-operatörerna slipper inte undan. De har svikit sina stora löften och ett föreläggande om vite är att vänta under våren.

Böter nära för 3g-operatörerna

Cirka 85 procent av Sveriges befolkning har i dag 3g-täckning, vilket innebär att Sverige har klart bäst 3g-täckning av alla europeiska länder. Det skriver Post- och telestyrelsen, PTS, i sin årliga rapport om 3g-utbyggnaden som i dag lämnas till regeringen.

Näst bäst respektive tredje bäst täckning i Europa har Storbritannien och Italien. Där har cirka 75 procent respektive 60 procent av befolkningen 3g-täckning. Siffrorna kommer ifrån en rapport om 3g-utbyggnaden i såväl Europa som resten av världen som PTS låtit Stelacon göra.

– Det är glädjande att konstatera att vi har god täckning i Sverige och att vi står oss väl jämfört med andra länder i Europa. Men operatörerna har lovat ännu bättre täckning och fortfarande finns många svenskar som inte kan använda 3g, säger PTS generaldirektör Marianne Treschow.

Böter inom snar framtid

I sina ansökningar lovade 3g-operatörerna att täcka 8 860 000 svenskar. PTS arbetar nu vidare för att förmå operatörerna att bygga ut näten i den omfattning som de lovat.

Marianne Treschow välkomnar regeringens snabbutredning för att göra det möjligt att tvinga 3g-operatörerna till samlokalisering av masterna, då PTS möjligheter att påverka har varit för små.

– Jag tycker att det är oerhört viktigt att 3g-utbyggnaden ska bli färdig, alla konsumenter i hela Sveriges ska få säkra och bra kommunikationer. Sannolikt kommer vi med ett föreläggande om vite nu under våren när det är tydligt att man inte byggt ut tillräckligt, säger Marianne Treschow.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.