Bra it-system ger bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö I dag, onsdag 20 maj, är det it-chefens dag. I samband med detta har TDC låtit TNS Sifo undersöka it-miljön hos 1 027 tjänstemän. Den visar att din it är viktigare än vad du kanske tror, och på fler sätt. 

Bra it-system ger bättre arbetsmiljö

Bra it leder till bättre affärer, brukar det heta. Men hur står det till med välbefinnandet och arbetsprestationen hos de som använder it-lösningarna på arbetsplatserna? Tanken med TDC:s undersökning är att se vilken påverkan it-lösningar, och i fölängningen givetvis även it-chefen, har på arbetsplatsens allmänna välbefinnande. Många av resultaten kommer inte direkt som några överraskningar. Till exempel upplever en majoritet att ett dåliga och strulade it-system leder till sämre humör, mer stress och till och med irritation mellan kollegor.

Men på vissa av resultaten ser vi enorma skillnader för vad en bra it kan göra för den anställdes syn på sin arbetssituation. Av tjänstemännen som upplever att de har bra it-system är 81 procent nöjda med sin arbetssituation, medan nästan hälften så många, 45 procent, av de som är missnöjda med sina it-system också är är missnöjda med sin arbetssituation. Vad gäller möjligheterna att effektivt och konstruktivt lösa sina arbetsuppgifter upplever 83 procent av de som är nöjda med sin it att de har det, medan endast 39 procent av de missnöjda känner samma sak.

– TDC har firat it-chefens dag i elva år. Vi har gjort detta med syftet att lyfta fram en person som i högsta grad bidrar till Sveriges företags och organisationers utveckling och tillväxt, och därtill ofta i skymundan. I den nya undersökningen visas vilken vikt goda it-lösningar, och därmed it-chefen, har. Inte bara som en produktivitetshöjare i digitaliseringens tidevarv, utan lika viktigt: för det allmänna välbefinnandet i arbetslivet. Grattis på er dag, Sveriges it-chefer, säger Erik Heilborn, vd på TDC Sverige.

Undersökningen genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av TDC Sverige under perioden 10-23 mars 2015. Undersökningen genomfördes som en webbundersökning och totalt intervjuades 1027 personer ur TNS Sifos webbpanel. Målgruppen var kvinnor och män i Sverige mellan 25-64 år som arbetar deltid eller heltid. Samtliga har mobiltelefon och bärbar dator via arbetsgivaren samt arbetar på ett företag eller organisation med minst 10 anställda.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.