Globalconnect i nytt mångfaldssamarbete

Branschen Telekombranschen behöver bli bättre på mångfald och att nå ut till unga med olika bakgrunder. Det tycker åtminstone Globalconnect som inlett ett samarbete med jämlikhetsinitativet F1rst. Vi har pratat med Sabinor Haas Lönnroth och Tom Ghorbani om samarbetet.

Globalconnect i nytt mångfaldssamarbete

F1rst är en organisation som verkar för att öka mångfalden inom näringslivet.  Allting började med en förstudie på Handelshögskolan i Stockholm 2020. I studien intervjuades studenter med en annorlunda socioekonomisk bakgrund än den typiska studenten på prestigeskolan. 

– Förstudien visade att det framför allt var slumpen som hade fått eleverna att söka sig till Handels. Trots att de hade tagit sig in på en av de utbildningar i Sverige som har högst antagningspoäng så mådde de inte alltid så bra, säger Sabinor Haas Lönnroth som är verksamhetschef på F1rst och fortsätter:

– De upplevde  att de inte hade samma nätverk och kännedom om yrkeslivet som sina kurskamrater. Det var tuffare att plugga där när man inte kom från akademiska hem och inte hade tillgång till samma support. 

För att överbrygga den klyftan inledde Daniel Sachs Foundation ett samarbete med Handelshögskolan för att bredda rekryteringen till skolan och grundade F1RST tillsammans som ett projekt. 

– Alla universitet är dåliga på att locka till sig studenter med annorlunda sociala bakgrunder. Var du växer upp och vad dina föräldrar har för akademisk bakgrund avgör väldigt mycket dina livsval. Vår mission är därför att sänka trösklarna till högre studier och få in underrepresenterade talanger i näringslivet.

En egen stiftelse

Idag är F1rst en egen stiftelse som utöver Handelshögskolan har samarbete KTH och Stockholms Universitet. Dessutom finns planer på att även inleda liknande samarbeten i Malmö och Göteborg.

– Men det räcker inte med aktiviteter på universiteten. Vi är också ute på gymnasier och grundskolor. För det är där eleverna kan få tillgång till förebilder och få upp ögonen för nya karriärvägar. All forskning visar att vi måste börja tidigt.

Nu har alltså Globalconnect inlett ett samarbete med mångfaldsinitiativet.

– För mig och för Globalconnect handlar det här om att skapa bryggor mellan näringslivet och de här ungdomarna. Det är ett stort glapp. Vi vill både göra positiv skillnad i samhället och få de här ungdomarna att få upp ögonen för telekombranschen, säger Tom Ghorbani, business manager på bolaget.

Samarbetet har redan tjuvstartat. Globalconnect var nyligen med F1rst och besökte Tumba Gymnasium i södra Stockholm.

– Bara de samtalen som skedde i klassrummet gör att eleverna får en bild av vilka som jobbar i den här branschen och vilka karriärmöjligheter som finns i telekombranschen.

Telekombranschen är inte ensamma om att ha utmaningar med mångfalden.

– Bland de här ungdomarna som har en framtidsplan så är professionsyrken som läkare överrepresenterade. De uppfattar branscher som it och telekom som flummiga, och det vill nu ändra på säger Sabinor Haas Lönnroth.

Kommer att fortsätta med skolbesök

Samarbetet kommer ske på olika sätt framöver. Skolbesök kommer att genomföras men ett antal Globalconnect-anställda kommer också att bli mentorer åt F1rst-medlemmar.

– Vår modell funkar så att medarbetare från Globalconnect blir mentorer åt universitetsstudenterna som i sin tur är mentorer åt gymnasie- och grundskoleeleverna.  Det handlar om att hela tiden föra kunskapen vidare och ge tillbaka.

Det kommer också att genomföras studiebesök på fiberbyggarens kontor i centrala Stockholm.

– Det går inte att överskatta effekten av att få se en arbetsplats och att få en bild av människorna som arbetar där. Det har vi sett när vi genomfört den här typen av arbetsplatsbesök hos andra företag tidigare.

Tom Ghorbani på Global Connect ser stora möjligheter med samarbetet. 

– Vi blir en del av F1rst:s nätverk och vice versa. Det ger oss möjligheten att verkligen göra skillnad och bidra till en positiv utveckling samtidigt som vi på sikt förhoppningsvis får nya fantastiska kollegor.

Han vill också skicka med en uppmaning till andra bolag i it- och telekombranschen.

 – Jag tycker man ska våga lyfta blicken och se sig runt om på sin arbetsplats. Det är dags att våga lägga ner tiden för att bredda mångfalden och att skapa en positiv förändring.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.