390 miljoner till svensk 6g-forskning

6g Vinnova och Vetenskapsrådet får i uppdrag av regeringen att främja 6g-utvecklingen.

390 miljoner till svensk 6g-forskning

Det är av största vikt att Sverige ligger långt framme inom utvecklingen av nästa generations mobilnät enligt regeringen. Redan i budgetpropositionen för 2024 aviserade man att en rejäl summa skulle avsättas till forskning inom 6g och nu får Vinnova och Vetenskapsrådet uppgiften att bland annat fördela 390 miljoner kronor.

I uppdraget ingår dock inte bara att fördela pengarna. Vinnova och Vetenskapsrådet ska tillsammans planera, genomföra och följa upp satsningen på grundforskning, tillämpad forskning och innovation.

– Kraven på trådlös teknik har ökat stadigt. Regeringen bedömer att det finns ett stort behov av forskning och innovation om 6g för att Sverige ska kunna gå i täten för teknikutvecklingen och vara drivande i arbetet med en global standard för 6g-system. Stärkta förutsättningar för samverkan mellan forskare från andra länder som ligger i framkant är avgörande för bland annat standardisering och kontinuerlig utveckling, säger utbildningsminister Mats Persson i ett uttalande.

Målsättningen är att långsiktigt stärka Sveriges position som en ledande nation inom forskning och innovation inom trådlösa system, bland annat genom att stärka företagens konkurrenskraft och ge svenska forskare bättre möjligheter att delta i internationella utbyten. Här nämns särskilt länderna USA, Storbritannien, Japan och Indien.

De båda myndigheterna Vinnova och Vetenskapsrådet ska slutredovisa uppdraget den 31 mars 2027, men regeringen vill att de också kommer med en uppdatering en gång om året fram tills dess.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.