Sas Institute: Så kan telekombolag garantera etisk ai-användning

AI AI Act ska säkerställa att ai utvecklas etiskt och ansvarsfullt. För telekomsektorn, där ai kommer att spela en central roll i allt från nätverksoptimering till kundservice, är det nya regelverket av stor vikt enligt Josefin Rosén på SAS Institute

Sas Institute: Så kan telekombolag garantera etisk ai-användning
Josefin Rosén, foto: SAS Institute.

SAS Institute har utvecklat ett ramverk med ett guidat arbetsflöde som ska stötta företag att uppfylla de nya lagkraven, samt med hjälp av funktionalitet i ai-plattformen för att kunna utveckla och produktionssätta tilförlitlig ai.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om professionell kommunikation.
  • Nischade nyhetsbrev för Professional och Contact Center.
  • Få tillgång till alla avsnitt i vår utbildnings-tv om Teams-telefoni, SD-Wan och Chattbotar.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Kunderna ska enligt bolaget få stöd genom hela ai-modellens livscykel, så att de kan undvika vanliga fallgropar som partiskhet och felaktiga beslut, vilket är särskilt relevant för telekomföretag som hanterar stora mängder känslig och affärskritisk data.

– Våra kunder ser stora möjligheter med ai, men många är osäkra på när och hur tekniken ska användas. De ställer kloka frågor om ansvarsfull och etisk användning av ai, och vårt mål är att ge dem de verktyg och den vägledning de behöver för att framgångsrikt implementera dessa lösningar, sade Josefin Rosén, Sas Institute:s specialist på tillförlitlig och etisk användning av ai under ett seminarium som arrangerades nyligen. 

Här följer huvuddelarna som stöds av arbetsflödet enligt bolaget:

Steg ett: datahantering

Det första steget innebär att säkerställa integritetsskyddad datahantering. Detta steg är avgörande för att identifiera och anonymisera personlig data, samt för att säkerställa att datamängderna är av hög kvalitet och relevanta för specifika användningsområden. För telekomoperatörer, som ofta hanterar känslig kundinformation, är detta steg kritiskt för att inte bara följa EU:s regler utan även för att bibehålla kundernas förtroende.

Steg två: modellutveckling

När datahanteringen är på plats, är nästa steg att utveckla själva ai-modellen. Här betonas vikten av att modellens utvecklingsprocess är transparent och förståelig. Det innebär att modellen ska kunna granskas och att beslutsprocesserna är klara och tydliga för alla intressenter. För telekomsektorn, där beslut kan påverka allt från nätverksstabilitet till kundnöjdhet, är korrekta och rättvisa modeller avgörande.

Steg tre: kontinuerlig övervakning

Det sista steget innebär kontinuerlig övervakning av modellen för att säkerställa att den fortsätter att fungera korrekt över tid och att problem snabbt upptäcks och åtgärdas. Under sommaren 2024 kommer SAS introducera modellkort som ger alla i organisationen – både tekniska och icke-tekniska användare – en omfattande översikt över de produktionsatta modellernas syfte, begränsningar, prestanda, samt identifiera eventuella problem för användarna. Modellkorten syftar till att hålla organisationer mer informerade så att de kan agera mer ansvarsfullt när det gäller data och ai.

– Genom att följa dessa steg kan telekomföretag inte bara få stöd i efterlevnad av EU:s nya ai-lagstiftning, utan också förbättra sina ai-drivna tjänster på ett sätt som respekterar kundernas integritet och förbättrar deras totala upplevelse. Det är avgörande att vi, som en bransch, fortsätter att leda vägen i ansvarsfull ai-användning för att säkerställa teknikens positiva påverkan på samhället, avslutar Josefin Rosén. 

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.