”Sverige har potential att bli ledande inom ai”

krönika Ai spelar en avgörande roll för att hjälpa till att förbättra mänsklig uppfinningsrikedom och kreativitet och här finns en möjlighet för Sverige att bli ledande i utvecklingen. Det skriver Helen Hawthorn på Zoom i en krönika.

”Sverige har potential att bli ledande inom ai”

I kölvattnet av det snabbt ökande intresset och spridningen av ai har regeringar världen över infört olika strategier och principer för att ta ansvar för utvecklingen. I mars presenterade Sveriges nationella ai-center AI Sweden en ny nationell strategi med budskapet att Sverige måste omfamna ai över alla områden och samhällsnivåer för att ligga i framkant. Ett strategimål är att vi redan 2025 bör finnas med på topp-10-listan på den internationella rankingen för AI index, där Sverige idag ligger på plats 17.

Sverige är ett föregångsland på många områden, inklusive vår digitala konkurrenskraft och avancerade digitalisering av offentliga tjänster. Att vi även ska kunna bli ledande även inom ai känns därför inte orimligt.

I slutet av 2023 tillsatte den svenska regeringen en ai-kommisson, med uppdrag att analysera och presentera förslag kring hur ai kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation. I samband med tillkännagivandet sa Sveriges civilminister Erik Slottner att om ai används rätt så kan det bidra till ökad innovationsförmåga, stärkt konkurrenskraft, bättre välfärd och effektivare offentlig förvaltning. Han poängterade även vikten av att Sverige tar vara på möjligheterna, samtidigt som riskerna hanteras för att nå den fulla potentialen med ai.

Ai har under många år varit en del av Zoom-plattformen, i form av funktioner som virtuella bakgrunder, avatarer, gestigenkänning och reducering av bakgrundsbrus. Zooms fokus på ai har som ambition att skapa största möjliga värde för sina användares affärsbehov och låta dem fokusera på det som betyder mest – att skapa och främja relationer, samarbete och kommunikation.

Ai finns redan integrerat i många branscher, men det är i nedanstående som jag tror att Sverige har mest att vinna på ai-integration.

Finanssektorn

I takt med att ai används alltmer i finanssektorn är det särskilt viktigt att skapa en gemensam front bland aktörerna som kan bidra till ett innovativt och säkert ai-ekosystem. Finansinspektionen lyfter till exempel fram att även om ai-användning innebär risker för finanssektorn, så kan det även utnyttjas effektivt för att förhindra bedrägerier.

Skolan

Det är anmärkningsvärt hur svenska skolor redan idag använder kraften i ai för lärande syften. Om ai-verktyg används rätt så kan de verkligen bli kraftfulla allierade för lärare, elever och studenter, och förändra de sätt som undervisning och lärande görs på.

Sjukvården

Regeringen har tillsammans med SKR tagit fram en en digital nationell hälsostrategi kallad Vision e-hälsa 2025 med visionen att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, där ai är en viktig faktor. Den bedöms ha potential att öka både effektiviteten och säkerheten i sjukvården enligt Läkemedelsverket, och kan spela en viktig roll för att implementera en strategi för att snabbare upptäcka allvarliga sjukdomar, hjälpa läkare att analysera komplexa data, samt underlätta beslutsfattande och bidra till banbrytande medicinska upptäckter.

Gemensamma ansträngningar för att garantera ansvarsfull ai

Ai spelar en avgörande roll för att hjälpa till att förbättra mänsklig uppfinningsrikedom och kreativitet. Det är dock viktigt att regeringar, företag, forskningsinstitutioner och andra intressenter går samman och banar en säker väg för utvecklingen av ansvarsfull och etisk artificiell intelligens. Min förhoppning är att Sverige kommer att vara ledande kring detta.

Helen Hawthorn, Head of EMEA SE (Solution Engineering), Zoom

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.