Bränsleceller för säkrare teletrafik

Telia har startat Sveriges första telestation med bränsleceller som reservkraft. Syftet är att öka driftsäkerheten och minimera miljöpåverkan vid elavbrott. Pionjärstationen ligger i norra Småland.

Telias alla telestationer drivs med hjälp av det vanliga elnätet. Skulle ett strömavbrott inträffa tar ett reservsystem över driften. Reservsystemen består i dagsläget av batterier och dieselaggregat. En bränslecell producerar själv elektricitet vid behov. Tekniken bygger på att vätgas och syre leds genom bränslecellen och genom en kemisk process bildar elektricitet, värme och vattenånga. Bränsleceller har bättre tillförlitlighet, högre verkningsgrad och lägre driftskostnad än dagens reservaggregat. Dessutom är tekniken skonsammare mot miljön. De direkta utsläppen består enbart av vatten. Bränslecellen har få rörliga delar, vilket minimerar slitage och underhållsbehov.

Förhoppningen är att pionjärtestet kommer att förändra och framför allt förbättra framtidens backup-system. Erfarenheterna så här långt indikerar att tekniken håller vad den lovar, skriver Telia i ett pressmeddelande.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.