Bredbandsbolaget kommenterar eg-beslut

I dag fattade EG-domstolen ett beslut i frågan om rättighetsinnehavares möjlighet att begära ut personuppgifter från internetoperatörer. Inga hinder finns för enskilda länder att stifta egna lagar för detta, men det finns heller inget krav på någon sådan lagstifting.

Marcus Nylén, vd på Bredbandsbolaget ser hellre att branschen upprättar affärsmetoder för lagrila alternativ för nedladdning.

– Vi tolkar detta som att EG-domstolen inte funnit något stöd i sanktionsdirektivet för att sekretesskyddad information om bredbandsanvändare ska lämnas ut till privata aktörer. Smatidigt betonar man vikten av balans mellan upphovsrätt och integritet, vilket är mycket viktigt. Ur ett rättsäkerhets- och integritetsperspektiv är det orimligt att andra aktörer än polis och domstol ska ha en skyldighet att bedöma om en brottslig handling har begåtts eller inte, säger Marcus Nylén.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.