Bredbandsbolaget vädjar till PTS om hjälp

Bredbandsbolaget har ända sedan 2003 försökt att få komma in i vissa av Teliasoneras telestationer. Trots skyldighetsbeslut från Post- och telestyrelsen går det trögt.
Nu vädjar Bredbandsbolaget om hjälp från PTS att lösa tvisten med Teliasonera. Nu handlar det delvis om vilket pris som är rimligt.

Bredbandsbolaget lämnar i dag in en begäran om tvistlösning till Post- och telestyrelsen. Motparten är Teliasonera. Tvisten gäller PTS skyldighetsbeslut om tillträde och samlokalisering i telestationer, som Bredbandsbolaget hävdar att Teliasonera inte rättar sig efter.

– Vi kommer att pröva alla vägar för att få tillgång till telestationerna. Det är uppenbart att marknaden inte fungerar som den ska, men ingenting händer, säger Peder Ramel, vd för Bredbandsbolaget.

Han tycker att situationen är akut. Bredbandsmarknaden kommer att fortsätta växa kraftigt i ytterligare två till fyra år. Vid det laget är antalet hushåll med bredband via telejacket mer än dubbelt så stort som i dagsläget. Därefter kommer marknaden att mättas och efterfrågan på nya anslutningar att minska kraftigt.

– Mot denna bakgrund är varje förlorat kvartal ödesdigert för Teliasoneras konkurrenter, konstaterar Peder Ramel.

Offert till slut

Bredbandsbolaget pekar särskilt på ett exempel i Hässelby där de har försökt att få tillträde till en telestation under flera år. Efter förfrågan kom ett första svar från Teliasonera under november 2003 om att en utökad samlokalisering inte var möjlig. Fler förfrågningar följde under våren 2004. När PTS i maj 2004 lät göra en besiktning av telestationen konstaterade de, enligt Bredbandsbolaget, att det fanns gott om utrymme för samlokalisering. Bredbandsbolaget skickade fler förfrågningar, men fick nekande svar.

Efter att Telia Sonera från maj 2005 tillåtit utredningar på stationer, vilket tidigare inte varit möjligt, fick Bredbandsbolaget den 23 maj slutligen bekräftelse att en sådan skulle utföras på Hässelby LX.

Utredningen resulterade i en offert den 23 november 2005 på anpassning av telestationen. De totala anpassningskostnaderna uppskattades till 505 250 kronor. En eventuell ökning på 15 procent kan tillkomma vid faktureringstillfället. Planerad leveransdag är den 18 april 2006.

– I de fall Teliasonera trots allt efter lång tid släpper in konkurrenterna, som exempelvis skett i Hässelby, sätter de en orimlig prisnivå som inte står i proportion till det utförda arbetet – här brister regleringen, säger Peder Ramel.

Det är nu drygt fem år sedan Teliasonera blev skyldigt att tillhandahålla kopparaccesser och samlokalisering till andra bredbandsaktörer enligt den så kallade LLUB-förordningen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.