Bredbandsbolaget vinnare i tvist mot Telia

PTS ger Bredbandsbolaget rätt i en tvist som rör tillträdet till telestationer. Detta innebär att Telia inte längre kan neka andra operatörer tillträde med hänvisning till att stationerna är fulla.

PTS beslut innebär att högre krav ställs på att Teliasonera anpassar och sanerar stationerna för att bereda plats för konkurrerande bredbandsleverantörer. Beslutet innebär också att Telias rätt till ersättning reduceras och att kraven på redovisning av kostnaderna skärps för att undvika dubbelkompensation. I ett specifikt fall gällande anpassning av en station i Hässelby i Stockholm minskar exempelvis Bredbandsbolagets kostnader med 37 procent.

PTS beslut var väntat, men Bredbandsbolaget ser detta som ett viktigt steg framåt för ökad konkurrens på bredbandsmarknaden. Nu är det inte längre oklart huruvida åtgärder för att frigöra kapacitet i telestationerna är en av Telias skyldigheter eller inte och därmed har förutsättningarna på marknaden förtydligats, anser Bredbandsbolaget.

– På sikt innebär beslutet att fler konsumenter i fler områden kan få riktigt bredband till lägre priser, kommenterar Bredbandsbolagets försäljnings- och marknadsdirektör Lars Andersson.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.